Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Kan­sal­lis­puis­to­ky­se­ly – vastausaikaa 4.8. asti

Rakovuoren maisemaa Kuva: Jari Kiljunen

Hyvä alueen asukas,

Etelä-Karjalan liitto selvittää Haarikko-Saarijärven alueen kansallispuiston perustamisen edellytyksiä ja toteutettavuutta Haarikon ja Saarijärven alueelle Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajalla. Selvityksessä tarkasteltava alue on alustava alue, josta lähtötiedot kerätään, ja tarkentuu työn aikana. Osana selvitystä kartoitetaan paikallisten mielipiteitä mahdollisen kansallispuiston perustamisesta.

Kansallispuiston odotetaan vahvistavan alueellista vetovoimaa, luovan uusia yrittämisen mahdollisuuksia sekä tarjoavan paikallisille entistä parempia virkistysmahdollisuuksia. Kansallispuistoissa pyritään säilyttämään Suomen luonnon arvokkaimmat kohteet, niiden eliölajisto ja erilaiset elinympäristöt sekä maisemalliset erityispiirteet. Kansallispuistot säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina. Ne ovat yleisölle avoimia luonnonsuojelualueita.

Valmistelun taustalle laaditaan kesän ja syksyn 2023 aikana selvitys toteuttamisen edellytyksistä. Toivommekin, että Teiltä löytyy noin 10 minuuttia aikaa vastata kyselyyn viimeistään 4.8.2023 mennessä. Selvityksen toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy.


https://link.webropolsurveys.com/S/BEFDD6BC1DA6A185