Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Koirasudet ja sudet sinnikkäästi tapetilla

Ylämaan alueella liikkuvien susien ja mahdollisten koirasusien ympärillä on käyty kiivastakin keskustelua joulukuusta 2022. On hyvä tiivistää luonnonsuojelupiirin osallisuutta ja toimintavaiheita asiassa.

Valitimme 22.12.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen poikkeusluvasta, koska ensimmäinen hakemus perustui liki vuoden vanhaan DNA-näyttöön mahdollisista koirasusista. Sen perusteella Riistakeskuksen päätös (21.12.2022) oli lainvastainen – ja olisi mahdollistanut periaatteessa kahdeksan suden ampumisen. Valituksen myötä poikkeusluvalle annettiin täytäntöönpanokielto samana päivänä, mikä käytännössä esti susijahdin. Poikkeuslupa umpeutui tammikuun puolivälissä.

Luonnonvarakeskus tiedotti vasta 19.1.2023, että tammikuussa tehtyjen tuoreiden DNA-analyysien perusteella Lappeenrannan Ylämaan laumassa on ainakin neljä koirasutta. Kun valituksemme perusteet uuden tieteellisen tiedon ja näytön perusteella olivat muuttuneet, vedimme sen pois hallinto-oikeudesta heti seuraavana päivänä (20.1.2023).

Valitettavasti uutta DNA-näyttöä koirasusista saatiin vasta valitusruljanssin jälkeen. Tämä näyttö oli kuitenkin riistahallinnon eikä luonnonsuojelupiirin vastuulla. Päätöksen asiasta teki Suomen riistakeskus ja sen päätöksen oikeusvalvonnasta oli siis piirin valituksessa kysymys.

Uuden DNA-näytön myötä oli myös selvää, ettei mahdollisesta uudesta poikkeusluvasta luonnonsuojelupiirin puolesta valiteta. Koirasusi on vieraslaji, joka on syytä poistaa Suomen luonnosta susien perimää sotkemasta. Luonnonsuojelupiiri kävi myös rakentavaa keskustelua uuden poikkeusluvan hakijan kanssa.

Nyt uuden poikkeusluvan täytäntöönpanon on valituksellaan estänyt Luonnonsuojeluliitto Tapiola, joka ei kuulu Suomen luonnonsuojeluliittoon tai sen Etelä-Karjalan piiriin.

SLL Etelä-Karjala ry:n selkeä kanta on, etteivät koirasudet kuulu Suomen luontoon. Koirasusien poistamiselle on sudenhoitosuunnitelmassa määritelty myös käytännöt, mutta niiden edellytyksiin ja käyttökelpoisuuteen liittynevät keskeisimmät erot kiistaosapuolten välillä – siis miten päästä eroon koirasusista susia vahingoittamatta?