Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tiuruniemen ase­ma­kaa­va­luon­nok­seen

Kuva: Juha Jantunen

Tiuruniemen kärjen arvokkaalle luonto-, virkistys- ja maisema-alueelle on tekeillään asemakaavan ja tonttijaon muutos, jossa mahdollistettaisiin kerrostalojen ja hoivapalveluiden rakentaminen alueelle.

Alueella tehty luontoselvitys ja muut useina vuosina tehdyt havainnot paljastavat sen merkittävät luontoarvot niin lepakoiden ruokailu- ja talvehtimispaikkana kuin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueena.

Lappeenrannan Rauhassa sijaitsevan virkistysalueen arvojen ja arvokkaan linnuston säilyttämisen kannalta alue ei kestä pirstaloitumista. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri ja Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ottivat kantaa Tiuruniemen Caprintien 52-54 asemakaavaluonnokseen.

Lausunto on luettavissa tästä.