Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Saimaannorpan kanta nopeampaan kasvuun – myös reuna-alueilla

Uusi arvio norppakannasta on julkaistu. Kanta on hienoisessa kasvussa, mutta laji on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon. Lue Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote.

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Tiedote 15.10.2018.

Saimaanorpan kanta nopeampaan kasvuun – myös reuna-alueilla

Metsähallitus on julkistanut uuden kanta-arvion saimaannorpasta. Kanta on useimpien suomalaisten iloksi hieman noussut ja on nyt 380-400 norppaa. Edellinen arvio oli 370-380 norppaa. Kannan kasvu on kuitenkin edelleen hyvin vaatimatonta. Se tulisi turvata erityisesti levinneisyyden reuna-alueilla.

Saimaanorpan kanta nopeampaan kasvuun - myös reuna-alueilla

Kuva: Ossi Kokki

Saimaannorpan kanta on ollut reilu 10 vuotta hienoisessa nousussa. Välissä on ollut vuosia, jolloin kannan kasvua ei ole ollut havaittavissa. Suojelutyö on tehonnut kuitenkin niin, että leudoista talvista huolimatta kanta ei ole lähtenyt laskuun kuten tapahtui 2000-luvun alussa. Myös kalanpyydyskuolleisuutta on saatu hieman pienennettyä rajoittamalla norpalle vaarallisten pyydysten käyttöä. Saimaannorpan tulevaisuus on silti kaikkea muuta kuin turvattu.

”Saimaannorppa luokitellaan erittäin uhanlaiseksi ja se on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon. Välitavoitteeksi ympäristöministeriön saimaannorpan suojelun strategiassa on asetettu 400 norppaa, mutta kannan tulisi kasvaa moninkertaiseksi, jotta saimaannorppa ei olisi enää uhanalainen. Norppakannan kasvu on hyvä asia, mutta maalista ollaan vielä kaukana”, muistuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Mitä enemmän norppia on, sitä paremmat selviytymismahdollisuudet sillä on erilaisia uhkatekijöitä ja esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan. Myös geneettisen monimuotoisuuden jatkuvan vähenemisen pysäyttäminen edellyttäisi norppakannan nopeampaa kasvua ja levittäytymistä eri puolille Saimaata. Erityisesti nuorten norppien kuolleisuutta tulisi saada pienennettyä.

”Saimaassa voisi elää tuhansia norppia ja kannan kasvu voisi parhaimmillaan olla lähempänä kymmentä prosenttia vuodessa”, toteaa saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen. ”Silti puhumme tavoitteissa vain joistain sadoista norpista ja tyydymme 3-4 prosentin vuosittaiseen kannankasvuun. Nämä vaatimattomat tavoitteet eivät vakuuta täysin siitä, että haluamme ja voimme pelastaa norpan”, Tiainen sanoo.

Keskeiset toimenpiteet norpan pelastamisessa ovat kalanpyydyskuolleisuuden lopettaminen ja pesinnän turvaaminen. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että luovutaan kaikista saimaannorpalle vaarallisista pyydyksistä ja tehdään tarvittaessa apukinoksia ja keinopesiä sekä ehkäistään ihmishäiriötä.

Luonnonsuojeluliitto painottaa, että norpan levittäytyminen takaisin sen entisille elinalueille on turvattava ja suojelutoimia siellä tehostettava. Alueelliset tarkastelut kannan koossa osoittavat, että norpan levinneisyyden reuna-alueilla kanta on enintään 10 yksilön varassa. Pienimmät alueelliset kanta-arviot ovat Suur-Saimaalla, Puruvedellä, Luonterilla ja Orivedellä.


Lisätiedot:

Kaarina Tiainen, saimaannorppa-asiantuntija, p. 050 530 3270

Harri Hölttä, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 722 9224