Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

UPM:n avohakkuut tuhosivat kuukkelimetsän

Entinen kuukkelimetsä Oritsuolla.

UPM:n avohakkuut tuhosivat kuukkelimetsän

Tässä oli kuukkelimetsä”, kirjoitti Hannu Siitonen.  Oheinen kuva on UPM:n metsätilalta Ruokolahden Oritsuon Petrankankaalta. Viime viikolla UPM sai päätökseen avohakkuut kuukkelimetsässä.

Vuoden takaisella metsäretkellään Hannu Siitonen tapasi Petrankankaalla kaksi kuukkelia. Hän luonnehti metsää:

– Alueella on kuusivaltaista sekametsää, joka on osin vanhaa. Siellä kasvaa poikkeuksellisen paljon naavaa/luppoa. Kanahaukalla on ollut pesintä tuossa metsässä jo vuosia.

Yhtiötä on informoitu vuosien ajan Oritsuota rajaavista metsäalueista, kuukkelihavainnoista ja elinpiirien turvaamisesta. Kuukkeli on erittäin uskollinen paikkalintu. Se ei ylitä avoimia alueita ja metsien pirstaloituminen koituu sen tuhoksi.

Oleellista on huolehtia myös reviireiksi kelpaavista metsistä kuukkelivyöhykkeeksi ristimällämme alueella. Nyt tuhottiin yksi parhaista potentiaalisista reviirimetsistä, vaikka tällä hetkellä pesivää paria ei siellä olisikaan. Metsällä oli loistava sijainti ja rakenne uuden parin muodostumiselle, toteaa Etelä-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen kuukkeliryhmä.

Suomen luonnonsuojeluliiton vetämänä toimi muutama vuosi sitten METSO-Kuukkeli -yhteistoimintaverkosto. Sen tuloksena laadittiin kuukkelimetsien hoito-ohje.

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan rajaseudun metsäalueilla sijaitsee Suomen eteläisin kuukkelivyöhyke. Kuukkeli on alueellisesti uhanalainen laji, joka tulee huomioida ns. varovaisuusperiaatteen mukaisesti metsätaloustoimissa. Nyt hakattu kuukkelien kotiseutu on myös osa Suomen luonnonsuojeluliiton Hiitolanjoki-Haarikko -luontohelmeä, joka on yksi sadasta juhlavuoden luontohelmestä.

Hiitolanjoki-Haarikon luontohelmialueella on kuluvana vuonna järjestetty erilaisia tapahtumia, joihin on kokoontunut runsaasti ihmisiä kokemaan luonnontilaisten metsien ja vesien lumoa, juhlimaan, retkeilemään ja oppimaan. Metsän ja Järven tarina -elokuvien seudut harvinaisine luontoarvoineen ovat erityisen rakkaita eteläkarjalaisille.

Kyseisellä luontohelmialueella on Tornatorilla ja valtiolla suojelualueita. Onko kuukkelimetsähakkuut tulkittava UPM:n luontolahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle?

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala
Kimmo Saarinen
puheenjohtaja

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys
Juha Juuti
puheenjohtaja

Lisätietoja:

Metsävastaava Anitta Miikkulainen
anitta.miikkulainen@gmail.com
p. 044 0505 765
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala