Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi Riistakeskuksen poikkeusluvan suden tappamiseen

TIEDOTE  23.10.2017 /  Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry,  Lappeenranta

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Suomen riistakeskuksen myöntämän suden tappamista koskevan poikkeusluvan

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 18.10.2017 antamallaan päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen 13.1.2017 Rajan Metsästäjät ry:lle myöntämän poikkeusluvan yhden suden tappamiseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. valitti Suomen riistakeskuksen myöntämästä poikkeusluvasta. Valituksessaan SLL Etelä-Karjala katsoi, että lupa oli metsästyslain ja luontodirektiivin vastainen, koska sitä ei ollut perusteltu lain mukaan riittävästi. Erityisesti oli jäänyt osoittamatta, että kysymyksessä olisi ollut yleisen edun kannalta erittäin pakottava syy luvan myöntämiseen.

Hallinto-oikeus toteaa kumoamispäätöksensä perusteluissa, että asiassa esitetyt taloudelliset ja sosiaaliset syyt eivät ole olleet riittävän painavia. Asiassa ei siis ole ilmennyt sellaista erittäin tärkeää yleisen edun kannalta pakottavaksi katsottavaa syytä, jonka perusteella edellytysten poikkeusluvan myöntämiseksi voitaisiin katsoa täyttyneen.

Susi ammuttiin viime talvena ennen tätä oikeuden päätöstä. ”Tuomioistuimen ratkaisulla on kuitenkin valtakunnallista merkitystä sudenmetsästyksen tulevaisuudelle”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola. ”Viime talvena riistahallinnossa yleistyivät niin sanotuilla sosiaalisilla syillä annetut sudentappoluvat, joiden perustelut olivat löysemmät kuin perinteisissä vahinkoperusteisissa poikkeusluvissa. Riistahallinnon pitää nyt palata hyvin perusteltujen vahinkoperusteisten poikkeuslupien käyttöön. Lupalinjan tiukentamisen tarvetta korostaa myös susikannan väheneminen viime vuosina puoleen entisestä sallitun ja salametsästyksen yhteisvaikutusten takia.”

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Liisa Laitinen, Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry., puh. 040 843 6280.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 18.10.2017 antama päätös 17/0986/1, diaarinumero 00163/17/7305. (Saatavissa Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:ltä)