Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Perinnebiotooppeja ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä hoidossa vuosittain

Luonnonhoitotyö on pitkäjänteistä puuhaa. Pisimpään on niitetty Kiimingin Reposelässä Haaraojan niittyä. Siellä työt aloitettiin vuonna 1993 eikä yhtään kasvukautta ole jäänyt väliin.

Perinnebiotoopit ovat karjan laiduntamisen muovaamia erilaisia niittyjä. Kasvupaikat ovat avoimia, matalakasvuisia ja vähäravinteisia. Karjatalouden muutokset ovat pääsyy niiden voimakkaaseen vähenemiseen. Nykyisin kaikki perinnebiotooppien luontotyypit nummista ja kedoista erilaisiin niittyihin ja hakamaihin ovat uhanalaisia.

Suomen luonnonsuojeluliiton ketoprojekti vuosina 1992-1995 ja samaan aikaan toteutettu ympäristöhallinnon valtakunnallinen perinnemaisemaprojekti innostivat aloittamaan niittourakan. Vuosien kuluessa kohteet ovat vaihtuneet, joitain jäänyt pois ja uusia tullut tilalle. Vakituisia työmaita on nyt neljä, kolme niittyä ja yksi luonnontilainen hiekkaranta: Haaran niityn ohella Muhoksen Sarviselänkangas (Räkäsuon niitty) sekä Pyhäjoen Yppärin Laitapauha ja Rajaniemen merenrantaniitty.

Perinnemaisemissa talkoillaan perinteisesti. Viikatteen ohella jonkin verran käytetään hyväksi myös konevoimaa. Haravointi on tärkeä työvaihe. Rajaniemen merenrantaniityn ja Laitapauhan hiekkarannan hoidosta on sovittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kiimingin ja Muhoksen niittyjen hoidosta Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluiden kanssa.

Omalta osaltamme kohennamme luontotyyppien tilaa, vaikka parasta jälkeä saakin aikaan laiduntava karja. Luonnonhoitotyö on myös osa varainhankintaa ja mitä enemmän on talkoolaisia, sitä isompi tili kertyy muuhunkin luonnonsuojelutyöhön.

Hoidossamme olevat kohteet:

iin Olhavan Ulkusuolla suokehityssarjan suoretkellä

Toiminta

Olemme kansalaisjärjestö ja edistämme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää…

Lue lisää
rahkasammalia ja kihokkeja

Soidensuojelu

Soidensuojelu on meille numero 1. Suo on suomalaisinta maisemaa. Se on myös aina alkuperäistä luontoa, kunhan se on säilyttänyt kykynsä…

Lue lisää
Kiiminkijokea. Kuva: Merja Ylönen

Muu luonto ja ympäristö

Metsien ja vesistöjen suojelu sekä monenlainen ympäristöpolitiikkaan vaikuttaminen on osa toimintaamme. Lausunnot, mielipiteet ja valituksetkin…

Lue lisää

Järjestötoiminta

Luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

Lue lisää
Metsäpolulla kulkijoita

Retkitarinoita

Luonnossa retkeillään ahkerasti - välillä luonnosta nauttien ja toisinaan tutkimassa vaikkapa turpeenottohankkeen uhkaamaa suota tai tuulivoimaloille…

Lue lisää