Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Tikanlanton niityt sijaitsevat Muhoksella Muhosjokivarressa noin 11 kilometriä Muhoksen keskustasta Kestilään päin. Maakunnallisesti arvokkaaseen perinnebiotooppiin inventoitiin 1990-luvulla kaksi niittyä. Pohjoisempi alue otettiin mukaan Natura-suojeluohjelmaan ja on ostettu valtiolle. Osaa siitä on viimeksi niitetty 1990-luvun alussa. Alue on ollut viereisen Lanton tilan heinäpeltona. Tilan rakennukset on myöhemmin purettu. Niitylle tullutta nuorta mäntyä on poistettu vuonna 2021. Nyt hoidettava alue on pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaaria. Sillä on kuivempia ja kosteampia osia. Niittylajeista sillä kasvaa mm. kissankäpälä, päivänkakkara, kissankello, tuoksusimake, aho-orvokki, ahomansikka ja siankärsämö. Jokivarressa on lehtoa, mikä näkyy niitynkin lajistossa. Sen tuntumassa kasvaa myös lehtokortetta, kieloa ja metsäkurjenpolvea.

Tikanlantto on piirillä hoidettavana nyt ensimmäistä kesää. Piiri tarjoaa talkoissa työvälineet sekä evästä. Talkoisiin pääsee yhteiskyydillä Oulusta.