Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vi­reil­le­pa­no­pyyn­tö Fennovoiman ympäristö- ja vesiluvan rauettamiseksi

Fennovoiman ydinvoimalahanke ei toteudu. Sen saamia lupia ei ole syytä enää pitää voimassa. Hanhikivennniemi pitää palauttaa takaisin vapaaseen käyttöön ja luonnolle.

Merikohokki kasvaa Pohjanlahden rannikon ja saarten hiekkaisilla ja kivikkoisilla rannoilla. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

19.2.2024

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Vireillepanopyyntö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 2016 myöntänyt Fennovoima Oy:lle toistaiseksi voimassa olevana ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 91/2016/1.

Yhtiö jätti valtioneuvostolle osoitetun rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön kesäkuussa 2015, ja päivitti sitä elokuussa 2015 ja huhtikuussa 2021. Toukokuussa 2022 Fennovoima Oy toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se perui Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Samaan aikaan yhtiö tiedotti päättäneensä venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen.

Syksyllä 2023 Fennovoima Oy haki aluehallintovirastolta kuitenkin jo toistamiseen lisäaikaa ympäristö- ja vesitalousluvan nro 91/2016/1 lupamääräyksen 35 määräajan pidentämiseksi ja lupamääräyksen 46 tarkistamiseksi. Aluehallintoviraston myönteinen päätös hakemukseen on annettu 9.1.2024.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri esittävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että se laittaisi viipymättä vireille ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen rauettamisesityksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, koskien Fennovoima Oy:lle myönnettyä ympäristö- ja vesilupaa.

Fennovoima Oy on katsottava YSL 88 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti ilmoittaneen, ettei toimintaa aloiteta. Toiminnanharjoittajalla ei tosiasiassa ole aikomusta eikä edellytyksiä toteuttaa ydinvoimalaitoshanketta, jota varten ympäristö- ja vesilupa on myönnetty.

Kunnioittaen,

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
vs. toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Hanna Halmeenpää
hallituksen puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto ry