Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivää vietetään 18.6. kasviretkien merkeissä

LUONNONKUKKIEN LUMOA 20 VUOTTA

Luonnonkukkien päivänä on opastettuja kasviretkiä kymmenittäin eri puolilla Suomea.

Kuva: Merja Ylönen

Teemapäivä viettää Suomessa 20-vuotisjuhlavuottaan. Ensimmäinen Luonnonkukkien päivän retki on järjestetty Suomessa 15.6.2003. Juhlavuoden kunniaksi teemapäivästä on laadittu pienimuotoinen katsaus päivän historiaan. Katsaus julkaistaan Luonnonkukkien päivänä 18.6. Lisäksi on lanseerattu Löydä 100 kasvia -haaste, jonka tarkoituksena on innostaa suomalaisia tunnistamaan ja opettelemaan kasvilajeja sekä nostaa kasviharrastusta keskustelun aiheeksi. Haasteen verkkosivuilla pystyy muun muassa jättämään tiedot kasvihavainnostaan kuvineen sekä löytöpaikan kartalle. Haasteen verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.tunnista100kasvia.net/

Pohjois-Pohjanmaallakin on jo kertynyt perinnettä viettää luonnonkukkien nimikkopäivää. Tänäkin vuonna retkiä järjestävät sekä luonnonsuojelupiiri että monet paikallisyhdistyksemme. Raahessa käydään Iso-Kraaselin saaressa, Muhoksella tutustutaan Liimanninkosken lehtokasvillisuuteen, Limingassa Virkkulan rantaan, Hailuodossa Kaakkurinjärven luontoon ja historiaan, Kiimingissä Huttukylän lajistoon ja Oulaisissa pyöräillään Irvaan.

Luonnonkukkien päivällä on vuosittain vaihtuva teemalaji. Vuoden 2023 teemalajina on kaikkien tuntema mustikka (Vaccinium myrtillus). Suomen luonnonsuojeluliiton luontokato -teemavuoden kunniaksi teemalajilla tuodaan esille lajien elinympäristöjen uhkia. Verrattuna 1950-lukuun mustikan peittävyys väheni noin puoleen vuosisadan lopulle tultaessa. Varpu kärsi silloin yleisistä avohakkuista, joihin usein liittyi maan pinnan muokkaus. Hakkuualojen maanpinnan muokkauksen kevennyttyä ja metsien muututtua valoisammiksi mustikka näyttää viime aikoina runsastuneen.

Luonnonkukkien päivän retket ovat maksuttomia ja ne kestävät yleensä kahdesta kolmeen tuntia, vapaaehtoisen oppaan vetämänä.

SLL:n Pohjois-Pohjamaan piirissä järjestetään teemapäivänä kuusi retkeä. Retkiä järjestetään Hailuodossa, Limingassa, Muhoksella, Oulaisissa, Oulussa ja Raahessa.

Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biologian seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica rf, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö, Suomen ympäristökeskus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Retkien järjestäjien yhteystiedot:

Hailuoto: Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys, Liisa Louhela

Kiiminki: Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys, Anu Uusitalo 044 3732769

Liminka: Lakeuden luonto, Riitta Kärki 040 5523139

Muhos: luonnonsuojelupiiri ja Oulun yhdistys, Merja Ylönen 041 3191816

Oulainen: Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys, Riku Rantala 040 539 3287

Raahe: Raahen seudun luonnonystävien yhdistys, Aki Leppälä 050 3032543

* Luonnonkukkien päivänä 18.6 (ja muina päivinä) Suomessa

järjestettävät retket: https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paivan-kalenteri-2023/

* Luonnonkukkien päivä sosiaalisessa mediassa: Twitter: #luonnonkukat |

Facebook: facebook.com/luonnonkukkienpaiva | Instagram:

#luonnonkukkienpaiva