Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Varislintujen pyyntilupa kumoutui

Naakkoja pellolla. Kuva: Mikko Pitkäniemi.

Riistakeskus antaa valitettavasti jatkuvasti poikkeuslupia, joihin ei ole riittäviä perusteita. Tällä kertaa kyseessä oli useita satoja lintuja käsittävä tappolupa. Se kuitenkin kumoutui hallinto-oikeudessa.

Kärsämäkinen maatila oli saanut riistakeskukselta poikkeusluvan varisten, naakkojen ja harakoiden pyyntiin elävänä pyytävillä laitteilla. Lupaa oli haettu rehuvahinkojen takia. Osin lupa koski pyyntiä rauhoitusaikana. Piiri valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 4.10.2019. Valituksen perusteluna oli, ettei poikkeuslupahakemuksessa ollut selvitetty lintujen määriä alueella eikä havaintoja pesinnästä. Varislinnutkin ovat pesimäaikana rauhoitettuja. Hakemuksessa ja lupapäätöksessä ei myöskään ollut selvitystä vaihtoehtoisista menetelmistä vahinkojen estämiseksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei hakija esittänyt riittävää selvitystä niistä toimenpiteistä, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. Oikeus kumosi poikkeusluvan ja palautti asian riistakeskukselle. Päätöksen antopäivä on 26.1.2021 ja päätösnumero 21/0040/2.