Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kitkajärvi ympäristöineen val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvokkaaksi maisema-alueeksi

Ympäristöministeriön ehdotusta Kitkajärven arvokkaaksi maisema-alueeksi voi reilusti laajentaa. Hienoja, vaalimisen arvoisia kohteita Riisitunturilta ja Kitkan-Koutajoen vesistöstä löytyy lisää.

Harjakoski kuohuu
Kitkajoen Harjakoski Säkkilänkylältä. Kuva: Merja Ylönen

Lappi – Pohjois-Pohjanmaa 31.12.2020

Asia: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, Ympäristöministeriön täydentävä kuuleminen Diaarinumero: VN/6158/2020

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry kannattavat Ympäristöministeriön esitystä uudeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi Kuusamossa ja Posiolla. Mielestämme Ympäristöministeriö voi reilusti esittää koko Kitkajärveä ympäröivine Kitkan vaaroineen ja Riisitunturin tunturivaarajonoa reiluna kokonaisuutena valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaksi – kansallismaisemaksi.

Huomautamme lisäksi, että valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemiin kuuluu jo Ala-Kitkajoki ja Ala-Oulankajoki. Katsomme, että välissä oleva Ylä-Kitkajoen alue hienoine seitsemän kosken koskiosuuksineen ja järvineen kuuluu kokonaisuudessaan osaksi samaa kokonaisuutta, kuten Kuusinkikin ja Ylä-Oulankajoen vesistö alla Sallan puoleisia Ylä-Oulankajoen ja Savinajoen latvavesiä myöten. Alueella olevat Ylä-Kitkajoen Kiveskoski, Käylänkoski, Vähän-Käylänkoski, Vääräkoski, Peurakoski, Saarikoski, Harjakoski ja Kiehtävänkoski ovat kaikki yksittäin ja yhdessä hienoja kirkasvetisiä koskimaisemia, jotka ovat olleet koskenlaskijoiden ja luontomatkailijoiden kohteena vuosisadan verran.

Muistutamme, että vesistössä vaeltaa mm. Kitkajärven taimenkanta ja Jyrävän putouksen alapuolisessa Kitkan-Koutajoen vesistössä Pää- ja Paanajärven vaellustaimenkanta, joka on meritaimenen relikti sopeutuneena makeaan veteen. Suurtaimenen vaellus yltää Suomen puolella Kitkajoessa Jyrävän alapuoliseen Kitkajokeen, Kuusinkijokeen ja Oulankajoessa aina Sallan puoleisia Ylä-Oulankajoen ja Savinajoen latvavesiä myöten. Koko vesistön suojelu valuma-alueineen on siten erittäin tärkeää. Pyydämme ympäristöministeriötä lisäämään esitykseen nämä alueet koko Kitkan-Koutajoen vesistön osalta valuma-alue ympäristöineen ja vaaroineen.

Pyydämme ympäristöministeriötä lisäämään nämä alueet esitykseen. Laajennetut alueet ovat linjassa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen arvokkaat vesistöt ja matkailualueet -merkintöjen kanssa sekä Kuusamon kaupungin yleiskaavan matkailun ja virkistyksen ydinalueiden kanssa. Lisäksi Metsähallitus on aikonut laajentaa Riisitunturin kansallispuistoa tunturivaarajonon ympärillä pohjoiseen. Jokikalastajat ovat toivoneet myös Kuusingin koskilaakson luontomaisemien vaalimisen turvaamista. Matkailijat, retkeilijät, kalastajat ja luonnosta nauttivat paikalliset ovat myös jo yli vuosisadan tunnustaneet koko alueen maisema- ja luontoarvot.

Alue on ollut tunnettu kansallismaisemana miltei jo sata vuotta sitten. Kitkajärven ja sen rantoja reunustavien tunturien sekä vaarojen muodostama kokonaisuus on mainittu kansallismaisemaksi jo kirjailija Aaro A. Nuutisen kirjassa ”Suomen Sveitsissä”; vuonna 1932, kohdassa ”Kitkajärvellä”; (s.145):

”Kohosimme veneestä Jäkäläniemen peltotöyrämälle ja pysähdyimme siihen katselemaan ja ihmettelemään: ”Vauraan näköinen talo, taustanaan melkein heti pellon aidan takana kokoava Riihivaaran sankkametsäinen rinne, vähän sivummalla korkea, keilamainen Naatikkavaara, uhkea ilmestys, kuin valtava jättiläispyramidi, ja ympäri koko järven muita, Naatikkaa korkeampiakin vaaroja ja tuntureita, joista huomattavin, pohjoisrannalla kohoava saattajamme esittelyn mukaan Riisitunturi; lisäksi näkyivät Kotivaara, Vasikkavaara, Mustavaara, Kirintövaara, Karitunturi, Matalavaara, Tolvanvaara, Nuolivaara, Suonnanvaara, Kirkkovaara, Noukavaara, Kouervaara, Välivaara… melkein loputtomiin penikulmittain siintäviä vaaraselänteitä ja tunturihuippuja. Ensikävijöinä jouduimme kaikesta tästä vähän hämmästyksiimme.

– Tämä on siis kuuluisa Kitkajärvi komeine ympäristöineen!”

Suomen Luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ry:n hallituksen puolesta

Seppo Väinönheimo
varapuheenjohtaja

Mika Flöjt
toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry hallituksen puolesta

Esko Saari
puheenjohtaja

Kalle Hellström
varapuheenjohtaja

Liite: Kitkajoen valuma-alue säästettävä kaivostoiminnalta SLL Pohjoiset piirit (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi)