Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Uusi toiminnanjohtaja haussa

Hakuaika tehtävään: 18.11.-3.12.2020

Valinta tehdään joulukuun 17. päivä. Uuteen työhön perehtyminen alkaa sitten vuoden vaihteen jälkeen.

Laukkulamminsuo
Iin Kuivaniemen Laukkulamminsuo. Kuva: Mauri Huhtala

Toiminnanjohtaja työskentelee yhdessä piirin luottamustoimisen hallituksen kanssa vastaten järjestön maakunnallisesta toiminnasta, sen hallinnosta, yhteyksistä paikallisyhdistyksiin ja luonnon- ja ympäristönsuojelun edunvalvontatehtävistä.

Toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluvat:

– kokousten ja tilaisuuksien sekä luonnonhoitotalkoiden järjestäminen

– paikallisyhdistysten neuvonta ja tukeminen

– osallistuminen ja vaikuttaminen luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla (ks. www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa).

Korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Työ edellyttää perehtymistä lainsäädäntöön ja hankkeiden ympäristövaikutuksiin sekä vaatii kykyä kirjalliseen ilmaisuun. Valinnassa suositaan luonnonharrastusta ja hyvää tietoutta luonnon tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Työsuhde alkaa 1.1.2021 ja on osa-aikainen (noin 20 viikkotuntia). Työsopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Kuukausipalkka on 1200 euroa. Tehtävä sisältää jonkin verran viikonloppu- ja iltatöitä sekä matkustamista.

Hakemus ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 3.12.2020 mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Esko Saarelle, esko.saari@dnainternet.net. Häneltä voi kysyä lisätietoja puhelimitse, 040 735 9186.