Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Energiamurros hal­li­tus­oh­jel­maan -kirjelmä uusille kan­san­edus­ta­jil­le

Energiamurros hallitusohjelmaan -kirjelmä uusille kansanedustajille 30.4.2015

Arvoisa kansanedustaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan toimijoina onnittelemme teitä valittuna kansanedustajana.

Nyt valittu eduskunta ja kohta muodostettava hallitus voi tehdä sarjan historiallisen rohkeita päätöksiä, jotka avaavat tien fossiilitaloudesta uusiutuvan energian käyttöön, energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön perustuvaan kohtuutalouteen.

Haluamme hallitusohjelman valmisteluvaiheessa tuoda esiin millaisilla energiapoliittisilla linjauksilla tuleva eduskunta yllämainitun tavoitteen saavuttaa. Toivomme, että uusi hallitus jää historiaan hallituksena, joka käynnisti muutoksen ja että edistätte tahollanne sitä, että hallitusohjelmaan sisällytetään alla olevan suuntaisia kirjauksia.

Hallitusohjelmassa tulee linjata, että Suomi siirtyy vähitellen kokonaan kestävään, uusiutuvaan energiaan fossiiliriippuvuuden katkaisemiseksi. Investointien ohjaamiseksi kestäviin energiamuotoihin eduskunnan tulee antaa selvä signaali siitä, että veropolitiikkaa ja runsaspäästöisten polttoaineiden ’kieltolakeja’ tullaan käyttämään siten, että fossiilisista polttoaineista tullaan luopumaan esimerkiksi noin v. 2035. Tässä jaamme Energiaremontti2015-kampanjan tavoitteet, joiden edistämiseen lukuisat kansanedustajat mukaan lukien Juha Sipilä ovat sitoutuneet.

Hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että fossiilisille polttoaineille myönnettävistä yli miljardin euron haitallisista tuista pyritään vaiheittain eroon. Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energiapoliittisen linjauksen mukaan kivihiilen ja turpeen poltosta on luovuttava vuoteen 2025 mennessä, kuitenkin siten, että jo avatut turvesuot käytetään loppuun. Siirtymäkaudella turpeenkaivuu pitää luvittaa vain kokonaan luonnontilansa menettäneille soille, suoluokituksessa luokat 0 ja 1. Niitä on selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla noin 200 000 hehtaaria.

Jos hallitusohjelma sisältää eri energiamuotoihin liittyviä yksityiskohtia, niin olisi tärkeää, että ohjelmassa sitoudutaan biokaasun ja aurinkoenergian edistämiseen kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin riittävässä määrin, jotta niiden osuus energiapaletista kääntyy lähivuosien aikana voimakkaaseen kasvuun. Samoin mahdollisuus Kollajan altaan rakentamiseen tulee tällöin sulkea pois jo hallitusohjelmassa.

Toivomme, että te, arvoisa kansanedustaja omalta osaltanne olisitte edistämässä edellä kuvattua historiallista mahdollisuutta, joka olisi edullinen kotimaisen työn kannalta, vähentäisi riippuvuutta tuontienergiasta ja olisi ilmaston kannalta muita vaihtoehtoja parempi.

Toivottavasti voimme keskustella näistä kanssanne tarkemmin tulevien vuosien aikana.

Terveisin ja onnen toivotuksin

Ilmari Juutilainen, Hannu Karvonen, Esko Saari
Suomen luonnonsuojeluliitto, oululaisia toimijoita

[llinkit eivät välttämättä toimi uusilla nettisivuilla]
Lisätietoa energiapoliittisen päätöksenteon tueksi: Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energialinjaukset
<http://www.sll.fi/mita-me-teemme/energia/tavoitteemme> (25.4.2015)
Suomen johtavien energia-alan professorien raportti Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla
<https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43024> (Jyväskylän yliopisto, 2014), jonka pohjalta myös Energiaremontti2015 kampanjan tavoitteet ja toimenpidesuositukset on laadittu.