Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys on huolissaan Paraisten kaupungin or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­ses­ta

Yhdistys pelkää, että kaupungin päätös lakkauttaa itsenäinen ympäristönsuojeluosasto osana laajempaa organisaatiomuutosta heikentää ympäristön- ja luonnonsuojelua Paraisilla. Yhdistyksen puheenjohtajan mielipidekirjoitus aiheesta julkaistiin Paraisten Kuulutuksissa 1.9.2022. Kirjoitus on luettavissa myös alta:

”Nyt ei ole aika heikentää ympäristönsuojelua

Paraisten luonto on ainutlaatuinen. Alueen perinnemaisemat ja lehdot sekä laaja rikkonainen saaristo muodostavat luonnoltaan Suomen monimuotoisimman alueen. Paraisilla tavataan useita uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä, joista osaa ei tavata missään muualla Suomessa. Saaristomeren rehevöityminen, voimallinen metsänhoito ja perinnemaisemien umpeenkasvu heikentävät ja hävittävät tätä luontoa kiihtyvällä vauhdilla. Saaristomeren maisemien ja monimuotoisuuden vaaliminen on meidän kaikkien tehtävä, mutta ennen kaikkea Paraisten kaupungin, yhdessä valtion ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan kaupungin tekemästä organisaatiomuutoksesta, jonka osana ympäristösuojelupäällikön virka tullaan lakkauttamaan ja korvataan johtavan ympäristösuojelutarkastajan viralla. Samalla ympäristönsuojeluosasto siirtyy teknisen päällikön alaiseksi. Yhdistys pelkää, että tämä voi johtaa ympäristösuojelun resurssien pienemiseen tai jopa siihen, että resursseja ohjataan todellisuudessa ympäristöä heikentävään ja luontoa hävittävään toimintaan. Näemme, että muutos saattaa uhata merkittävästi luonnonarvoiltaan rikkaan ja pinta-alaltaan laajan kunnan ympäristönsuojelun toimivuutta. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat täällä ja nyt, jonka vuoksi on virhe heikentää kaupungin ympäristönsuojeluorganisaatiota. Maailman kauneimmaksikin kutsuttu saaristomme ansaitsee enemmän.

Yhdistys myös toivoo, että ympäristöasioita ja luonnonsuojelua ei jätetä vain sivurooliin parhaillaan valmisteltavassa kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmassa. Nykytiedon valossa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella suuri uhka, jonka torjuminen vaatii toimenpiteitä. Siihen tulee suhtautua samalla vakavuudella kuin ilmastonmuutokseen. Halusimme tai emme, niin olemme osa luontoa ja täysin riippuvaisia monimuotoisen luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Luontokatoon liittyvän uhan kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää luonnon ja biologisten lainalaisuuksien tuntemusta. Myös tämän vuoksi on tärkeää, että kaupungissamme on jatkossakin toimiva ja asiantunteva ympäristönsuojeluosasto.

Asiat voisivat olla huonomminkin. Yhdistys haluaakin kiittää pitkäaikaista ympäristösuojelupäällikköä Carl-Sture Östermania hänen ansiokkaasta elämäntyöstään kaupungin ympäristön ja luonnon suojelemiseksi ja toivottaa rentouttavia eläkepäiviä luonnosta nauttien.

Jussi Laaksonlaita
puheenjohtaja, Pargas naturskyddsförening rf- Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry.”