Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Mynämäenseudun yhdistys

Mynämäenseutu
Navigaatio päälle/pois

Aloite Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen Lounaismaan kansallispuiston perustamisesta

Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajan molemmin puolin säilyneen salomaan luontoa, monimuotoisuutta ja eliölajistoa. Alueella on arvokkaita soita, metsiä, lehtoja, lintuvesiä, muita järviä, puroja ja lähteitä. EU:n luontodirektiivin luontotyyppien ja eliölajien sekä lintudirektiivin lajien laji- ja yksilömäärät sekä Suomen luonnonsuojelulain liitteiden laji- ja yksilömäärät ovat merkittäviä.

Tiedote kokonaisuudessaan

LOUNAISMAAN KANSALLISPUISTOHANKKEEN PERUSTELUT

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lounaismaan kansallispuistosta