Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Muonion ja Kolarin yhdistys

Muonio-Kolari
Navigaatio päälle/pois

Lapin piirin asiantuntijat tapasivat Met­sä­hal­li­tuk­sen aluejohtoa

näläntöjärvi

SLL Lapin piirin asiantuntijat tapasivat Metsähallituksen Lapin aluejohtajan, suunnittelupäällikön sekä Länsi-Lapin alueen tiimijohtajan kahdenkeskisissä neuvotteluissa 21.2.2023. Aloite neuvotteluun tuli Lapin piiriltä. Keskustelu käytiin rakentavassa hengessä vaikeitakaan aiheita unohtamatta.

Puheenaiheena olivat mm. maanmuokkauksen ehkäiseminen, ja metsätieverkoston rakentamisen välttämisen mahdollisuudet niillä harvoilla alueilla, mitkä ovat vielä tästä infrastruktuurista vapaita, kuten myös vanhojen ja tarpeettomien teiden katkaisu yhtenäisten tiettömien alueiden säilyttämiseksi ja synnyttämiseksi.

Myös tuulivoimaloiden ja niiden vaatiman tieverkoston rakentamisesta keskusteltiin. Lapin piiri esittää että tuulivoimalat rakennettaisiin lähemmäs rakennettuja alueita, kuin erämaisia kohteita tai luonnonrauhaisia vaaranlakia.

Suotuisimmat hakkuutavat, vaihettumisvyöhykkeiden tärkeys monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ennallistaminen olivat myös keskustelun kuumia aiheita. Ennallistamisen rooli kasvaa väistämättä tulevaisuudessa. Vain yhden hakkuukierron läpikäyneet alueet ovat arvokkaita ja järkeviä ennallistamisalueita, jotka tulisi säästää tulevaisuuden metsiksi, niin Aalistunturin alueella, kuin muuallakin Lapissa.

Lapin piirin mielestä on erityisen tärkeää että Metsähallitus tunnistaisi ja tunnustaisi niin luontoarvoiltaan kuin sosiaalisilta arvoiltaan erityiset kohteet. Ihmisten halu säilyttää ja säästää luonnonrauhalle, monimuotoisuudelle ja paikallisille ihmisille merkityksellisiä metsiä ja vaaramaisemia tulisi ottaa huomioon metsätalouden tavoitteita suunnitellessa ja toteutettaessa.