Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Muonion ja Kolarin yhdistys

Muonio-Kolari
Navigaatio päälle/pois

SLL valittaa Lapin ELY-keskuksen Aalistunturin aluetta koskevasta päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Aalistunturin huipulla oleva päivätupa
Kuva: Martti Asikainen

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on päättänyt riitauttaa Lapin ELY-keskuksen tekemän hylkäyspäätöksen, joka koski vireille pantua toimenpidekieltoa Kolarin ja Pellon kuntien alueilla sijaitsevalla Aalistunturin seudulla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry (SLL) on päättänyt riitauttaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) heinäkuussa tekemän hylkäyspäätöksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Yksimielinen päätös riitauttamisesta tehtiin SLL:n Lapin piirin piirihallituksen kokouksessa, joka järjestettiin perjantaina 12. elokuuta. Kokouksessa kuultiin myös paikallisyhdistyksen toimijaa.

Lapin ELY-keskuksen hylkäyspäätös koskee SLL:n viime kesänä tekemää kiireellistä vireillepanoa hakkuusuunnitelmien ja muiden mahdollisten toimenpiteiden keskeyttämiseksi Kolarin ja Pellon kuntien alueelle esitetyn Aalistunturin kansallispuiston rajaamalla alueella.

Metsähallituksen antaman vastineen mukaan hakkuut eivät tulisi kohdistumaan vanhoihin luonnonmetsiin tai muuten luontoarvoiltaan merkittäviin kohteisiin.

Metsähallitus toteaa vastineessaan suurimman osan esitetystä alueesta olevan normaalia metsätalousaluetta eli niin kutsuttua kasvatusvaiheen männikköä. Sen vuoksi alueelle on laadittu huomattavia hakkuusuunnitelmia metsähoidolliseen tarpeeseen vedoten. 

Seuraavat hakkuut Aalistunturin seudulla toteutuvat tulevana talvena.

Vääntö luontoarvoista

SLL:n paikallisyhdistys Muonion ja Kolarin Luonto ry:tä edustava Martti Asikainen tunnustaa olevansa pettynyt Lapin ELY-keskuksen päätökseen, vaikka se ei yllättänytkään häntä.

Asikaisen mukaan Metsähallitus esittää vastineessaan virheellisen väittämän alueen luontoarvoista, koska alueella ei ole koskaan tehty kattavaa lajiston kartoitusta.

— Metsähallitus ei voi olla tietoinen siitä, kohdistuvatko hakkuut luontoarvoiltaan merkittäviin kohteisiin, koska alueella ei ole tehty kattavaa lajiston kartoitusta. Pyynnöistä huolimatta kenelläkään ei ole esittää listaa kyseisellä alueella elävistä lajeista, hän toteaa.

Asikainen kertoo, että Lapin alue-ekologisen suunnitelman viimeisimmässä päivityksessä osa kohteista tehtiin ajanpuutteen vuoksi konttorityönä.

Aalistunturin seutu on hänen mukaansa yksi näistä alueista, joiden lajit kartoitettiin konttorista käsin. Sen vuoksi hän ihmetteleekin, miten Metsähallitus voi suoraan kiistää alueen luontoarvot.

Aalistunturin seudun toimenpidekiellon käsittely tulee jatkumaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa tulevan syksyn aikana.