Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Lounais-Hämeen yhdistys

Lounais-Häme
Navigaatio päälle/pois

Hankevuosi käynnistynyt EU-rahoituksella Lounaplussan kautta

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen hanke Yhteinen Luontomuseo on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Lounaplussa ry:n kautta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024-28.2.2025.

Yhteinen Luontomuseo on tiedonvälityshanke, jonka aikana kehitämme Luontomuseon palveluntarjontaa ja tiedonvälitystapoja sekä -väyliä. Teemme hankkeen aikana paljon yhteistyötä myös paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluntarjonnan kehittämisen pääkohderyhminä ovat lapsiperheet, ikäihmiset sekä sopeutumisvaiheen maahanmuuttajat. Kuitenkin useista tapahtumistamme voi hyötyä kuka tahansa ikään ja taustaan katsomatta. Tavoitteenamme on tuoda ihmisiä yhteen luontoaiheiden äärelle Hankkeen aikana kehitämme mm. seuraavanlaisia palvelupaketteja ja tapahtumia:

 • Teemaopastukset päiväkoti- ja kouluryhmille
 • Luontopolun suunnittelupalvelu lähiympäristöön
 • Luontoaiheisen kirjallisuuden lukupiiri
 • Selkosuomenkieliset opastukset Luontomuseolla ja opastetut luontoretket
 • Opastetut luontoretket ikäihmisille
 • Panostettu ohjelma Kehräämön perhelauantaille
 • Tapahtuma luonnon inspiraatiosta kuvataiteessa
 • Retkeilyvälineneuvontatilaisuus
 • Sieninäyttely
 • Luentotilaisuus puutarhan syyshoidosta
 • Vieraslajitalkoiden järjestäminen Loimijoen ympäristössä
 • Tiedonvälitys museolla mm. tietoa esille vieraslajeista, suoympäristöjen merkityksestä, jokaisenoikeuksista
 • Mikromuovia käsittelevä piste Elonkierron lasten tiedeviikolle

Hankkeen kautta tarjoamamme palvelut ovat maksuttomia. Tavoitteenamme on, että hankkeen kautta kehitetyt palvelut ja toimintatavat jatkuvat vielä hankevuoden päätyttyä osana pysyvämpää toimintaamme.

Tiivistetty ote hankkeen julkisesta kuvauksesta:

Hankkeen lähtökohtana on edistää luonnon ja kulttuurin vuoropuhelua sekä luoda merkityksellistä yhteisöllisyyttä Forssan seudulla. Hanke tarjoaa meille mahdollisuuden luoda entistä laajempaa ja monipuolisempaa toimintaa vastataksemme yhä paremmin yhteisömme tarpeisiin. Luonnon ja kulttuurin vahvistaminen ihmisten arjessa voimistaa paitsi heidän ympäristötietoisuuttaan, myös yleistä hyvinvointia. Tämän päivän luontokysymysten äärellä toivon ja toiminnan herättäminen ihmisissä on avainasemassa, ja tämä on myös toimintamme ytimessä. Tavoitteenamme on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua luontoon liittyviin aktiviteetteihin lapsille, perheille, sopeutumisvaiheen maahanmuuttajille sekä ikäihmisille. Haluamme herättää keskustelua, innostaa ihmisiä lukemaan luontoaiheisia teoksia, järjestää taidetapahtumia, mahdollistaa käytännön luonnonsuojeluun osallistumisen sekä herättää innostuksen oman toiminnan merkitykseen. Tämän hankkeen vaikutukset ulottuvat kauas museon seinien ulkopuolelle. Tavoitteenamme on luoda pysyviä muutoksia yhteisömme asenteissa ja toimintatavoissa luontoon liittyen. Haluamme, että ihmiset kokevat luonnon merkityksellisenä osana elämäänsä ja löytävät siitä voimaa, iloa ja uutta oppia.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 74 174,63 €, josta julkisen tuen osuus on 59 339,70 €.

Hanketyö on käynnistynyt tammikuussa. Tähän mennessä olemme panostaneet Kehräämön perhelauantaiden ohjelmaamme, laatineet tietopaketteja museolle näytille, järjestäneet yhden selkosuomenkielisen opastuksen, aloittaneet yhteistyökuvioiden kehitystä sekä suunnitelleet tapahtumia ja konsepteja kesälle ja syksylle.

Suuresti kiitämme Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Lounaplussaa tästä mahdollisuudesta.