Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki 5.6.2018 päätöksen Vapon Haukkasuon vesienkäsittelystä Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson 19.4.2016 tekemän hallintopakon vireillepanon johdosta.

ELY vaatii Vapoa tekemään ympäristöluvan muuttamista koskevan vireillepanon erityisesti vesienkäsittelyn osalta. Tämän tulee tapahtua 30.10.2018 mennessä. ELY asetti samalla myös 10000 euron uhkasakon.

ELY määräsi myös, että siihen saakka kunnes Aluehallintovirasto määrää uudet lupaehdot vesienkäsittelylle, Vapon tulee ryhtyä välittömästi toimiin pilaantumisen torjumiseksi. ELY edellyttää Vapoa joko neutraloimaan purkuvesiä tai vähentämään kuivatusvesien kemikaalinkäyttöä.

 

Kartta Haukkasuo Kouvola Paikkatietoikkuna