Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso sai yhdessä usean muun muistuttajan ohella vaikutettua, että Haminan Ratasuon vesienkäsittelymenetelmäksi ei määrätty kemikalointia.

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso valitti silti Aluehallintoviraston 18.6.2018 päätöksestä, sillä vesienkäsittelyksi määrätyltä kasvillisuuskosteikolta ei vaadittu humuksen osalta puhdistustehoa lainkaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että Ratasuon kasvillisuuskosteikko tulee toimimaan humuksen lähteenä.

Päätös:

Ratasuo_Hamina 96-2018-2

Kartta Ratasuo Paikkatietoikkuna