Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi Vapon tur­ve­tuo­tan­to­lu­van Miehikkälässä

Suovenhokas kasvin varrella.
Suovenhokas (Nola karelica). Kuva: Heikki Hyttinen

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Vapon Miehikkälän Heinäsuo – Vaajersuon turvetuotannon ympäristöluvan.

Päätös on hallinto-oikeudelta aiempaa parempaa ympäristönsuojelulain 13 §:n tulkintaa:

”Mikäli suolla on sellaisia merkittäviä luonnonarvoja, että ympäristönsuojelulain 13 § tulee sovellettavaksi, ei suolle voida sijoittaa mitään suon luonnontilaa ja vesitaloutta muuttavia turvetuotantotoimintoja.

Kun turvetuotantoa mukaan lukien Heinäsuon tuotantoalueen pintavalutuskenttä, ei voida sijoittaa lupahakemuksessa suunnitellulle Vaajersuon alueelle, on ympäristölupahakemus hylättävä sekä Vaajersuon että Heinäsuon osalta.”

Luvasta valittivat mm. Haminan kaupunki, ELY-keskukset, paikalliset asukkaat, kalastusjärjestö sekä Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso. Vapokin valitti, koska se halusi kaivaa myös luonnontilaisella Vaajersuolla, mitä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei lupapäätöksessään hyväksynyt.

Lisäksi Vapo halusi perustaa pintavalutuskentän Vaajersuolla alueelle, josta oli löytynyt hyvin harvinainen yöperhonen suovenhokas (Nola karelica). Laji on uhanalainen ja erityisesti suojeltava. Pintavalutuskenttä olisi hävittänyt suovenhokkaan elinympäristön.

Hallinto-oikeudelle ei käynyt myöskään pintavalutuskentän perustaminen Vaajersuolle.