Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­pal­kin­to Mämmälän maa­osa­kas­kun­nal­le

Mämmälän maaosakaskunnan edustajat ja Riku Rinnekangas

Mämmälän maaosakaskunta sai Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin tämän vuoden ympäristöpalkinnon.

Yhdistys katsoo perusteluissaan, että Mämmälän maaosakaskunta on toiminut esimerkillisesti rauhoittamalla useita omistamiaan suo- ja metsäalueita. Tämä on tapahtunut vapaaehtoisten METSO- ja HELMI-ohjelmien avulla, josta valtio on maksanut verottoman korvauksen.

Muutaman viime vuoden kuluessa osakaskunta on suojellut maitaan Inkeroisissa Kaihlassuon, Sontasuon sekä Hallasenlampi-Onkijärven alueella. Niiden yhteispinta-ala on 28 hehtaaria. Kaikki kohteet ovat jo pidempään saaneet kehittyä luonnonmukaisesti, mikä on lisännyt niiden monimuotoisuutta, kuten lahopuun ja lehtipuun määrää.

Maaosakaskunta on satojen jäsenten yhteenliittymä. On hienoa, että usean yksityishenkilön ja julkisyhteisön muodostama osakaskunta on ollut halukas suojelemaan luontoa. Se toimii esimerkkinä muillekin yhteisöomistajille.

Suojelu ei ole pelkkä hyväntahdonele, vaan tehokas keino aikamme merkittävimpien ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, mutta ne ilmenevät paikallisesti. Siksi niitä voi myös torjua paikallisesti.

Luonnon ohella kohteiden säästäminen palvelee ihmisiä säilyttämällä maiseman eheänä sekä virkistysmahdollisuudet toimivina. Molemmilla on myönteinen vaikutus terveyteen.

Palkinto luovutettiin Kouvolassa 13.6 Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin hallituksen kokouksessa.

Palkinnon vastaanottivat Mämmälän maaosakaskunnan puolesta puheenjohtaja Risto Aho, toimitsija Jouni Anttonen ja jäsen Inkeri Marttila.