Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto: Pö­lyt­tä­jä­hyön­tei­set todistavat luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä

Pölyttäjähyönteisten ja niiden merkitys auttaa osaltaan ymmärtämään, mitä luontokato tarkoittaa. Luontokadon eteneminen on alkanut viimeaikoina näkyä myös hyönteisissä. Ihmiselle elintärkeiden pölyttäjähyönteisten vähentyminen on herättänyt maailmanlaajuista huolta.

Pölyttäjien tilanne Suomessa näyttäisi kuitenkin olevan parempi kuin monessa muussa maassa. Täällä ei ole ainakaan toistaiseksi tapahtunut laajamittaista pölyttäjäkantojen romahdusta ja yleisten lajien nopeaa katoamista.

Pölyttäjähyönteisten kannat ovat kuitenkin yleisesti maailmalla selkeästi vähentyneet. Saksassa suoritetussa tutkimuksessa 2017 tutkijat tekivät kokeen, jossa mitattiin lentävien hyönteisten massaa useilla suojelualueilla. Koe oli toistettu samanlaisena 27 vuoden ajan. Tänä aikana lentävien hyönteisten määrä oli romahtanut yli 75%.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti meillä täällä Suomessa, sillä ilmastonmuutos, elinympäristöjen katoaminen, vieraslajien leviäminen ja erilaisten myrkkyjen lisääntynyt käyttö esim. glyfosaatti, vaikuttavat täälläkin. Suomessa onkin paljon uhanalaisia pölyttäjälajeja, joiden kannalta olisi erityisen tärkeää suojella ja lisätä monimuotoisia kasvilajiyhteisöjä.

Pölyttäjät ovat viljelymaiden ohella avaintoimijoita myös monessa muussa ympäristössä. Ne ovat tärkeitä metsien ja soiden marjasadoille sekä monille muille kasveille. 75% viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä.

Suomen lajien uhanalaisuusarvion mukaan perinnemaisemien, kuten niittyjen ja ketojen lajit ovat toiseksi uhanalaisimpia metsälajien jälkeen. Pölyttäjistä moni elää näissä ympäristöissä.

Perinnebiotooppien lisäksi pölyttäjät hyötyvät monista uuselinympäristöistä, kuten paahteisista tienpientareista, metsänreunoista ja rakennusten seinustoista. Myös tällaisia paikkoja voidaan hoitaa tavoitteellisesti luonnonkukkien määrän lisäämiseksi, jolloin samalla suojellaan hyönteisiä.

Tienpientareiden järkevällä niitolla ja jokaisen oman pihan harkitulla hoidolla on vaikutusta pölyttäjähyönteisten tilaan.

Pölyttäjähyönteiset eivät vain ilahduta ulkonäöllään, vaan ne tekevät tärkeää työtä, josta myös ihminen hyötyy. On arvioitu, että Suomen maatalous hyötyy vuosittain noin 50 miljoonan euron edestä pölyttäjien tekemästä työstä. Pölyttäjien kautta onkin helpompi ymmärtää luonnon monimuotoisuutta ja ihmisen vaikutusta siihen. Tutkijoiden mukaan toimet pölyttäjien suojelemiseksi on aloitettava heti.