Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Tee konkreettista luonnonsuojelua: Talkootilaisuudessa hoidetaan maatilan niittyjä ja ketoja haravoimalla niitettyä kasvustoa pois sekä estetään umpeutumista raivaamalla vesaikkoa. Samalla tutustutaan lähiluontoon ja maaseudun perinnebiotooppien hoitoon sekä nautitaan mm. hyvästä lähiruoasta (maksuton). Mahdollisuus yöpyä. Yhteiskuljetus Kuopiosta, matkat muualta Savosta korvataan lahjoituksen turvin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistys erwin.woitsch@klyy.fi.