Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran virkistysmetsien hakkuut

Kajaanin kaupungin hakkuusuunnilmat Vimpelin- ja Huuhkajanvaaran alueelle ovat täysin ylimitoitetut. Suunnitelmassa on kaavailtu harvennushakkuita lähes 200 hehtaarin alueelle, josta tavoitteena on saada jopa 10 000 kuutiota puuta. Näin järeä hakkuusuunnitelma ei ole hyväksyttävä tapa käsitella arvokasta lähi- ja virkistysmetsää.

Räikeänä puutteena suunnitelmassa on myös 10 vuotta vanha luontoselvitys ja aikomus tehdä hakkuut kesäaikaan.

Kajaanin kaupungin on päivitettävä luontoselvitys lajiston osalta, sekä järjestettävä alueelle uudet maastokatselmuksen sulanmaan aikaan, siten että asukkailla onm aito mahdollisuus osallistua katselmuksiin.

Jätämme tarkemmat huomiot Kajaanille hakkuusuunnitelmista maaliskuun aikana.

https://kajaani.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset/Muut_kuulutukset/Vimpelin_ja_Huuhkajanvaaran_metsien_kayt(39306)