Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Kajaanin lähimetsien suojelua vaativa vetoomus keräsi 885 allekirjoitusta

Kajaanin Pirunvaaran, Olliskanvaaran ja Otanäen Pirttimäen suojelua vaativan vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys, Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys, sekä 885 yksityishenkilöä.

Vetoomus luovutettiin Kajaanin kaupungintalolla 25.11.2022. Vetoomusta olivat luovuttamassaluonnonsuojeluliiton Elsa Lankinen ja Hanna-Mari Hotta, sekä kyläyhdistysksen Ritva Mikkonen ja Tuula Juppi. Vetoomuksen vastaanottivat tekninenjohtaja Jussi Heikkinen ja ympäristöteknisenlautakunnan Mikko Alakärppä ja Minna Leinonen.

Adressin luovutus Kajaanin kaupungintalolla
Adressin luovutus Kajaanin kaupungintalolla

Me allekirjoittajat vaativat kaupunkia luopumaan Kajaanin Pirunvaaraan, Olliskanvaaraan ja Otanmäen Pirttimäkeen suunnitelluista avo- ja pienaukkohakkuista. Nämä alueet tulee rajata metsätalouskäytön ulkopuolelle arvokkaina lähiluontokohteina.

Ympäristöteknisen lautakunnan elokuussa päättämiä hakkuita ei voi perustella virkistyskäytön ja luontoarvojen kannalta. Otanmäen Pirttimäen metsään on suunniteltu mm. avohakkuu järeään kuusikkoon suoraan valaistun retkipolun ja luonnontilaisen suon väliin. Pirunvaaran lakialueen monipuoliseen metsään on laajalle alueelle tulossa pienaukkoja. Lisäksi Pirunvaaralla on avohakkuusuunnitelma mm. puustoiselle suolle, vaikka kaupunki linjaa omassa maankäyttöpoliittisessa ohjelmassaan, että turvemaiden avohakkuita pyritään välttämään ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tämä ei ole hyväksyttävä tapa käsitellä arvokkaita lähimetsiä. Hakkuut pirstoisivat virkistymetsien metsäluonnon. Virkistys- ja luontoarvojen kannalta on myös otettava huomioon, että näiden alueita ympäröivät metsät on hyvin laajalti hakattu.

Erityisesti Pirunvaaran ja Pirttimäen metsät ovat todella suosittuja retkikohteita, niihin on helppo päästä, polut ja tulipaikat ovat hyvässä kunnossa. Kaupunki ylläpitää reitistöä myös talviaikaan. Näiden metsien merkitys ihmisille tulee näkyviin myös adressin allekirjoittajien määrässä. Lähes yhdeksänsataa ihmistä on ilmaissut tukensa alueiden suojelulle, heistä valtaosa paikallisia.

On alueellinen tasa-arvokysymys että eri puolilla Kajaania on saavutettavissa lähiluontoa. Juuri lähellä sijaitseva metsä tukee ihmisen terveyttä ja hyvinvointia kaikista parhaiten. Juuri lähellä sijaitseva metsä, minne on helppo mennä, tukee ihmisen terveyttä ja hyvinvointia kaikista parhaiten. Lähimetsä edesauttaa myös kansanterveyttä, tuoden siten säästöä kaupungin kassaan. Kuitenkaan metsien henkisen hyvinvoinnin merkitystä ihmisten arjessa ei voi täysin rahassa mitata. Se liittyy syvästi elämänlaatuun, merkityksen kokemukseen ja asuinpaikan viihtyvyyteen. Lähiluonto vähentää tutkitusti myös yksinäisyyden kokemusta.

Metsäluonto tarjoaa kodin lukemattomille lajeille. Pirunvaaralta ja Pirttimäestä löytyi syyskuussa 2022 nopeasti toteutetulla lajistokartoituksella uhanalaisia sammal- ja jäkälälajeja. Tämä kertoo siitä että näiden metsien lajisto ja luontoarvot ovat merkittäviä ja tarkemmat kartoitukset on välttämätöntä tehdä. Esimerkiksi Pirunvaaran luonto on saanut kehittyä usean vuosikymmenen ilman hakkuita, joten kohteen monimuotoisuusarvo on ennestään lisääntynyt. Alueen suojeluun on myös hyvät mahdollisuudet saada ulkopuolista rahoitusta, säätiöiden tai valtion suojeluohjelmien kautta.

Paikalliset aktiivit ovat tehneet näiden alueiden suojelemisen eteen työtä jo 1980-luvulta alkaen. Myös Kajaanin kaupungilla oli viisautta rajata nämä alueet arvokkaina kohteina metsätalouskäytön ulkopuolelle vuosien 1996-2005 metsäsuunnitelmassa. Miksi muuttaa nyt suunnitelmaa ja pirstoa arvokkaat lähimetsät?

Kajaanin kaupunki omistaa talousmetsää yli 6000 hehtaaria, joista suojeltuna on alle
puoli prosenttia. Kajaanilla on vielä mahdollisuus kuunnella asukkaitaan ja tehdä luontoteko! Toivomme todella että kaupunki päättää suojella nämä metsät.

suuri muurahaispesä Pirunvaaran metsässä
Pirunvaaran monimuotoisuutta
Suo Pirttimäellä
Pirttimäelle suunniteltu avohakkuu luonnontilaisen suon laitaan
Maapuuta Olliskanvaarassa
Olliskanvaarassa on hyvä lahopuujatkumo