Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Pirunvaara, Olliskanvaara, Heinimäki – muistutus 30.10.20

Maastokatselmus Pirunvaarassa Kajaanissa
Maastokatselmuksella Pirunvaarassa syyskuussa 2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n ja Lohtaja-Huuhkajanvaara – Pikku-Kettu kyläyhdistys ry:n yhteismuistutus koskien

Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelman erillissuunnittelualueita: Pirunvaara, Olliskanvaara, Heinimäki

Yhdistykset esittävät että Pirunvaaran erillissuunnittelualue tulee rajata metsätalouden ulkopuolelle merkittävänä virkistysmetsänä ja lähiluontokohteena. Tulostavoitteista Pirunvaaran alueen metsätoimenpiteissä on luovuttava. Olliskanvaaran alueen vanhaa monimuotoista puronvarsimetsää suojavyöhykkeineen esitämme METSO -suojelukohteeksi (karttarajaus liitteenä). Heinimäen suunnittelualueen pienaukkohakkuut tulee rajata maastossa yhdessä lähi-asukkaiden ja allekirjoittaneiden yhdistysten kanssa.

Katso koko muistutus ympärsitötekniselle lautakunnalle tästä:

yhteismuistutus_erillissuunnittelualueet_30.1020

Liite_yhteismuistutus_Olliskanvaaran _suojelualuerajaus.

luola muodostelma Pirunvaaralla
Luolamuodostelma Pirunvaaralla
Maastokatselmus Pirunvaarassa Kajaanissa
Maastokatselmuksella Pirunvaarassa syyskuussa 2020