Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Kajaani hakkaa metsiään salaa?

Maapuuta ja vanhaa metsää Olliskanvaarassa
Olliskanvaaran vanhaa metsää

Mielipidekirjoitus 6.11.2019

Kajaanin kaupungin toimet metsätaloussuunnitelmasta erillissuunnitteluun siirretyillä Olliskanvaaran ja Pirunvaaran alueilla eivät kestä kestä päivänvaloa. Osallistava päätöksenteko ei toimi ja vaikuttaa jopa siltä, että kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikuttaa vaikeutetaan tahallisesti.

Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueet irrotettiin kaupungin metsätaloussuunnitelmasta arvokkaina luonto-, ja virkistyskohteina erillisuunnitteluun kaupungin hallituksen päätöksellä Luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistyksen ja asukasyhdistysten yhteisen aloitteen pohjalta vuonna 2017. Lisäksi asianomaisia yhdistyksiä luvattiin kuulla suunnittelun edetessä.

Erillisuunnittelut tulivat nähtäväksi syyskuussa 2019. Yhdistyksiin ei olla oltu yhteydessä suunnittelun aikana. Alueiden hakkuusuunnitelmista Kajaanin nettisivuilla nähtävillä olevat tiedot olivat epäselviä ja ristiriitaisia, lohkokartat puuttuvuivat, alueiden rajaukset poikkesivat toisistaan. Olliskanvaarasta esillä oli jopa kolme erilaista karttaa saman aikaisesti. Osa esillä olevista kartoista on kaupungin virkamiesten mukaan vanhentuneita, mutta ne ovat unohtuneet näytille. Muistutusten jälkeen Kajaani laittoi alueiden suunnitelmat “selkeämmin” uudelleen nähtäväksi 11.11.2019 saakka. Näissä esillä olevissa kartoissa on mm. Pirunvaaran retkeilypolun varteen suunniteltu avohakkuu, alueelle, jolle alkuperäisessä kartassa oli merkitty pienaukkohakkuita.

Räikein menettelytapavirheistä on, että kaupunkilaisten kuulemisen ollessa kesken Olliskanvaaran vanhan metsän alueella on jo tehty hakkuita kesän 2019 aikana! Miten näin toimiessa voidaan “kuulla” kaupunkilaisia ja yhdistyksiä? Demokratiaa kunnioittavaa päätöksentekoa ei voi harjoittaa näin.

Näinkö Kajaani toteutuu strategiansa mukaisena luontokaupunkina? Kaiken kruununa komeilee Kruunupuodinmäen siltalinjaus kaupunginvaltuuston 4.11.2019 hyväksymässä osayleiskaavassa. Silta on luonnonsuojelulain vastainen hanke, jonka tieltä täytyy tuhota mm. jokivarren metsää. Millainen on “luontokaupunki” Kajaanin suhde omaan luontoonsa?

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry

Elsa Lankinen puheenjohtaja

Sini Kirkelä sihteeri