Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Lausunto: Kajaanin keskustaajaman 2035 osayleiskaava ehdotus

Kajaanin kaupungin keskustaajaman osayleiskaavassa on huomioitava monimuotoisuuden säilymisen ja ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaaminen, kestävällä kokonaisvaltaisella ja luontoarvoja huomioivalla suunnittelulla. Elävä ja monimuotoinen lähiluonto ja virkistysalueiden säilyminen on uusien tutkimustenkin mukaan keskeinen ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. ”Kajaanin kaupungin sydän” muodostuu lähellä sijaitsevista monimuotoisista puisto-, pelto ja metsäalueissa, sekä Kajaanin jokivarren luonnonkauniista ja kulttuurihistoriallisesta ympäristössä. Toivomme että toimivuuden lisäksi viihtyvyys, luonto, kauneus ja hyvinvointi nähdään kaavoituksen suunnittelun perusarvoina.

Lisäksi haluamme tuoda esiin huolemme kaavaehdotuksen puhtaasta oletuksesta nykymenon jatkumiselle. Siis että voimme jatkaa luonnonvarojen kannalta kestämätöntä ylikuluttamistamme ja autoiluun perustuvaa elämäntapaamme kuten ennenkin. Tämän elämäntavan vaikutukset heijastuvat jo nyt monella tavalla elämäämme, talouteen, luonnosta ja ympäristöstä puhumattakaan. Aidosti uusien, kestävien ratkaisujen, hiilineutraalin ja energiatehokkaan suunnittelun pitäisi siis näkyä pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Erityisesti lausunnossa otetaan kantaa luonnonsuojelulakia rikkovan Kruunupuodinmäen siltalinjauksen poistamiseksi kaavaehdotuksesta.

Lue Kajaanin yhdistyksen ja Kainuun piirin yhteinen lausunto (maaliskuu 2019) kokonaisuudessaan:

osayleiskaava_lausunto_luonnonsuojeluliitto_kajaani