Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Itä-Uudenmaan yhdistys

Itä-Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ilveskallion kuusimetsät tulisi suojella

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys lähetti medioille oheisen mielipidekirjoituksen 25.2., joka julkaistiin Helsingin Sanomissa.

Alkuperäisen metsäluonnon tuhoamista perustellaan geenivarojen säilyttämisellä

Metsähallitus on Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ohjauksessa aloittamassa tai mahdollisesti jo aloittanut hoitohakkuut Lapinjärven geenireservimetsän alueella Ilveskallion luonnonsuojelualueen ympärillä. Itä-Uudenmaan Luonnon- ja Ympäristönsuojeluyhdistyksen (IULY) mielestä geenireservimetsä ja sitä ympäröivä vanha metsä olisi kokonaisuudessaan suojeltava ja lopetettava turhat hoitotoimenpiteet.

LUKE on 15.2. julkaissut sivuillaan uutisen, jossa avaa perusteitaan hakkuille. LUKE:n mukaan hoitohakkuiden tavoitteena on edistää luonnon valintaprosessia luomalla uusille kuusen taimille paremmat kasvuolosuhteet pienaukkohakkuilla ja harvennuksilla. LUKE on itsekin myöntänyt geenireservimetsässä tapahtuvan luontaista uusiutumista, mutta kokee silti tarpeelliseksi puuttua luonnon omaan valintaan hakkuilla. Pahimmassa tapauksessa huonosti toteutetut hakkuut valikoivat tulevaisuuden olosuhteiden kannalta heikkoja puita jatkamaan sukua ja altistavat jäljelle jäävän puuston myrskytuhoille.

Hakkuiden kohteena oleva alue on yksi suurimmista yhtenäisistä vanhoista metsistä Etelä-Suomen alueella (491 ha). Luonnonmukainen vanha metsä on elinehto monelle eri lajille ja tällaiset metsät ovat harvinaisia etelässä. LUKE:n valitsema aktiivisen metsänhoidon tie vaatisi todennäköisesti harvennusta myös tulevaisuudessa ja olisi vaaraksi luonnonmukaisesta metsästä riippuvaisille lajeille.

Luontaisesti uusiutuva kuusikko ei tarvitse ihmisten apua uusiutuakseen, minkä takia metsä toimisi geenireservinä hyvin myös suojeltuna. Luonnonmukaisuutensa, ikänsä ja kokonsa puolesta kyseisen metsän suojeleminen esimerkiksi osana valtion Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaa olisi ainoa oikea vaihtoehto.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys

Lapinjärven geenireservimetsän suojelu