Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Itä-Siitolan metsästä suojelualue

Imatran kaupunki aikoo suojella Siitolan kartanon takana sijaitsevan Itä-Siitolan metsän. Yhdistys esitti idean luontolahjasta kaupungille jo viime vuoden puolella.

Luontokävely uudella Itä-Siitolan suojelualueella 12.9.2018. Kuva Julia Virkkala

Suojeluun suunniteltu alue on kooltaan 13,2 hehtaaria. Se sijaitsee Siitolan kartanon takana, Kartanontien ja Kuutostien välissä. Metsä koostuu lehdoista, lehtomaisista kankaista, tuoreista kankaista, pienialaisista korpialueista, tihkupinnoista sekä kuivahkoista kallioisista kankaista. Alueelta on liito-oravahavaintoja ja arvokkaasta alueesta kertoo myös vanhan metsän indikaattorilaji männynkääpä.

Yhdistys teki kaupungille suojelualoitteita useista alueista Saimaan saarista ja mantereen metsistä. Siitolasta suojeluun ehdotettiin yli 40 hehtaarin aluetta. Kaupungin järjestämillä Itä-Siitolan kaava- ja luontokävelyillä useat tahon esittivät huolen rajauksen ulkopuolelle jääneiden Aronmäen ja Koulunmäen metsien säilymisestä.