Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Ilomantsin yhdistys

Ilomantsi
Navigaatio päälle/pois

Neova suunnittelee Ilomantsin Patrikkasuon avaamista turvetuotannolle

Patrikkasuolla on useita uhanalaisia suotyyppejä, mm. rimpinevarämettä (EN).

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri teki hallinto-oikeuteen valituksen maakuntakaavaan turvetuotantoon varatuista luontoarvoiltaan arvokkaista soista. Hallinto-oikeus päätti, että maakuntakaavasta ja siis turvetuotannosta on poistettava kuusi suota, joista yksi oli Patrikkasuo.

Patrikkasuolta on löytynyt vaarantuneita kasveja kuten kaitakämmekkää ja pikkukihokkia. Nyt Neova kaavailee turvetuotannon aloittamista juuri Patrikkasuolla. Suunnitellun tuotantoalueen pinta-ala on 160 ha. Patrikkasuon tuotantoalueen kuivatusvedet tultaisiin johtamaan Heinäpuroon, joka laskee Haapojärven Läävästönpohjaan.

Patrikkasuon turvetuotantoalueen YVA-prosessia voi seurata Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.