Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ikaalisten yhdistys

Ikaalinen
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Konikallion tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-se­los­tuk­ses­ta

Vatulanharju-Ulvaanharju on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, harjujensuojeluohjelman kohde,  Natura -2000 alue ja tärkeä pohjavesialue. Tuulivoima-alueen sovittaminen harjun juureen on vaikeaa.

Mielipide Konikallion tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta