Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ikaalisten yhdistys

Ikaalinen
Navigaatio päälle/pois

Toivolansaaren asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma

Suomen luonnonsuojeluliiton Ikaalisten Luonto ry esittää Toivolansaaren asemakaavan muutosta koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan seuraavan mielipiteen.

Ikaalisten Vanha kauppala on Museoviraston arvioinnissa nostettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Toivolansaari on palvellut kuntalaisia ja matkailijoita 1800-luvun lopusta. Saari on myös arvokas läheisen koulun liikunta- ja oppimisympäristönä. Huomionarvoista on myös, että Toivolansaaressa sijaitsee muinaismuistolain suojelema kivikautinen asuinpaikka.

Mielipiteemme on, että Toivolansaarta ei voi kaavoittaa asutukselle. Toivolansaaresta on mahdollisuus kehittää entistä parempi yhteinen virkistäytymispaikka ikaalislaisille ja matkailijoille.

Koko mielipide luettavissa osoitteessa: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/82/2021/05/Toivolansaari-SLL-Ikaalisten-yhdistys.pdf