Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy ja Tringa antoivat mielipiteensä Finnoon keskuksen OAS:sta

Lintukosteikon välittömään läheisyyteen suunniteltu Finnoon keskuksen asemakaava kaatui keväällä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Espoon kaupunki on laatinut rakentamissuunnitelmista päivitetyn uuden Osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Espyy ja Tringa antoivat yhteisen mielipiteensä tästä OAS:sta johon ei ole tullut muita muutoksia kuin selostuksen lisäykset luontoarvojen säilyttämisestä. Tehdyt muutokset vain kaavaselostukseen eivät ole riittäviä alueen linnuston ja luonnon säilyttämiseksi. Lue lisää mielipiteestämme ja katso karttaliite