Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Ala-Satakunnan yhdistys

Ala-Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Euran keskustan lähistöllä, sen itäpuolella sijaitseva lähes 20 hehtaarin suuruinen Metsolan ikikuusikko on ollut vuodesta 1982 lähtien luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu suojelualue. Euran kunta haki omistamalleen metsälle rauhoituksen silloin kunnansihteerinä työskennelleen Jorma Hinkkasen aktiivisuuden ansiosta.

Jo perustettaessa suojelualue oli ikivanhaa kuusivaltaista lähes kirveenkoskematonta metsää. Alueelta oli korjattu vain jonkin verran tuulenkaatoja polttopuiksi. Nyt metsä on vähitellen kehittynyt ja kehittymässä yhä edustavammaksi ikimetsäksi, jolle antavat ilmettä myrskyissä kaatuneet sammaloituvat rungot ja lukuisat lahopökkelöt kääpineen.

Ala-Satakunnan Ympäristöseuran talkooväki edesauttoi muutama vuosi sitten Metsolan palautumista luonnontilaan tukkimalla muutamia alueelle aikanaan kaivettuja metsäojia.

Metsola on melkein kansallispuistotasoinen vanhan metsän kaistale, jota ikävä kyllä piirittävät lähes joka puolelta voimaperäisen metsätaloustoiminnan piiriin joutuneet yksityismetsät. Näistä alueista pyritään jatkossa löytämään suojelualueeseen mahdollisesti liitettäviä kohteita.

Metsolan linnustoon kuuluu useita vanhan metsän tyyppilajeja, kuten pohjantikka, hömö- ja töyhtötiainen, kanahaukka ja peukaloinen. Kasvillisuuteen kuuluu runsaasti saniaisia, sekä harvinaistuvia metsäkasveja, kuten tähtitalvikki, lehtotähtimö ja sinivuokko. Alueelta tunnetaan Suomen tiettävästi eteläisin pussikämmekän kasvupaikka. Myös vähälukuinen huhtakurjenpolvi on kuulunut lajistoon.

Vuonna 2016 Metsolassa tekemänsä kovakuoriaisselvityksen yhteydessä Heli Vainio löysi maallemme uutena lajina ryhäkärpästen heimoon kuuluvan Megaselia albicans -kärpäsen.

Metsolassa retkeillessä voi parhaimmillaan kokea todellista ikimetsän henkeä. Valitettavasti aivan läheltä aluetta sivuavan Eurasta Säkylään johtavan vilkasliikenteisen tien melu himmentää aika ajoin tehokkaasti luonnonrauhan tunnelmaa.

Paikallisluonto

Koskeljärvi

Isosuo

Hömötiaisenmetsä

Lepakot harrastuksena

Lepakoiden harrastaminen on hauskaa ja mielenkiintoista, eikä edes vaikeaa. Voit katsella niiden lentoa kesäöisin, rakentaa lepakoille pönttöjä…

Lue lisää

Säkylän Pyhäjärvi

[caption id="attachment_847" align="aligncenter" width="431"] Syksyistä Pyhäjärveä Isoluodon saaresta kuvattuna[/caption]

Lue lisää

Harolanlehto

[caption id="attachment_850" align="aligncenter" width="384"] Kotkansiipiä Ämmänlammen purolla[/caption]

Lue lisää

Wanhan Apteekin puutarha

Wanhan Apteekin puutarha on Kiukaisten vanhan, puretun apteekkirakennuksen ympäristön villiintynyt puutarha ja niitty. Ympäristöseura aloitti…

Lue lisää

Ruukinpuiston luontopolku

Kauttuan Ruukinpuiston luontopolku uudistettiin kesällä 2015. Polun suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä Euran kunta, Ahlström Kiinteistöt…

Lue lisää

Metsolan linnustoselvitys 2017

Oheisesta linkistä pääset katsomaan Ilkka Kuvajan kesällä 2017 tekemää linnustoselvitystä:

Lue lisää

Kololinturaportit Kiukaisista vuosilta 2006-2010

Täältä löydät kololintujen pesintäraportit vuosilta 2006-2010.

Lue lisää