Sijainti: Pääsivu / Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Kannanotoilla ja lausunnoilla vaikutamme mm. kaavoitukseen luonnon monimuotoisuuden ja viheryhteyksien säilyttämiseksi.

                                                                                

 

16.2.2017

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri vahvasti taustalla UPM:n
Kuva Mikko Hannonen
suojelupäätöksessä

 

UPM suojeli maillaan Kouvolan Halla-Sippolassa metsää ja suota noin 49 hehtaaria. Suojelu sai lainvoiman 7.2.2017.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri vaikutti keskeisesti suojelun toteutumiseen. Kesäkuussa 2014 se teki aloitteen UPM:n Riihisaaren metsän ja viereisen suon suojelusta. Metsä oli menossa hakkuuseen, mutta UPM:n mieli muuttui äkisti. Suojelu toteutui lopulta 25 hehtaarin kokoisena.

Viime vuonna alueella tehtiin ilahduttava havainto; liito-oravanaaras pesi Riihisaaressa muutaman vuoden tauon jälkeen.

Kesäkuussa 2013 piiri oli yhteydessä UPM:ään, joka oli aikeissa hakata Haukkasuon eteläpuolella Heinojantien varressa sijaitsevan metsän. Puissa oli jo ns. leimikkonauhat. Yhteydenoton jälkeen UPM pidättyi hakkuista. Metsän suojelu toteutui lopulta 13 hehtaarin kokoisena.

Myös Hangassuon lounaisosan 10 hehtaarin arvokohteesta piiri oli tietoinen. Alueesta olisi lähtenyt UPM:lle suojelualoite tänä keväänä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri kiittää UPM:ää Halla-Sippolan kohteiden suojelusta, ja aikoo olla jatkossakin yhteydessä yhtiöön suojeluasioissa. 


 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n syyskokous Kotkassa 24.11.2016

Kymenlaakson jäljellä olevat arvokkaat suot suojeltava

Kaikki vielä jäljellä olevat luonnontilaiset suot ovat korvaamattoman arvokkaita. Luonnontilaisia soita on niin vähän, että yhtäkään ei ole enää varaa menettää, tapahtuisipa suonraivaus turpeenoton, sammalenoton, peltoviljelyn, lannanlevityksen, metsänkasvatuksen tai jonkin muun syyn takia.

Myös Kymenlaaksossa on jo otettu käyttöön suurin osa arvokkaista soista ja hävitetty samalla niiden luontoarvot. Seuraus on, että monet suotyypit ovat harvinaistuneet ja useat soilla elävät lajit käyneet uhanalaisiksi tai jopa kadonneet kokonaan.

Lajien säilymisen kannalta on tärkeää, että suot muodostavat verkoston, jotta suolta toiselle siirtyminen on eliöille mahdollista. Yksittäiset suojelukohteet kaukana toisistaan vailla kulkuyhteyksiä eivät ylipäänsä ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu.

Soidenkäytön varjopuoli on myös siitä aiheutuvat erittäin haitalliset vaikutukset vesistöille ja ilmastolle.

Kymenlaaksolaisia suojelun arvoisia soita ovat mm. Haminan ja Kouvolan rajalla sijaitseva Kajasuo ja sen lähisuot Lamminsuo ja Honkalamminsuo. Samoin Haminan Pahanlamminsuo, Iitin Kunnaslampi, Kouvolan Hallasenlampi-Onkijärvensuo, Musta-Ruhmaan letto, sekä Harvia kuuluvat maakuntamme arvokkaimpiin.

Luonnonsuojelupiiri peräänkuuluttaakin soiden omistajia suojelemaan suonsa ja ottamaan asian puheeksi myös naapuripalstan omistajan kanssa. Yhteiskunnan suuntaan luonnonsuojelupiiri esittää toiveen, että myös muutettujen suoelinympäristöjen ennallistamiseen osoitettaisiin varoja. Se palvelisi sekä työllisyyttä, ilmastonmuutoksen torjuntaa, vesistöjä että ihmisten henkivakuutusta: luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Riku Rinnekangas, 0451049388, Markku Suoknuuti 0403241249

 

KANNANOTTO 26.3.2015 
Luonnonsuojelupiiri tyrmistynyt ympäristöhallinnon näivettämisestä
 

LAUSUNTO 26.5.2014:
Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaluonnos (Kouvola)