Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Valitus Jollaksentie 64 asemakaavan muuttamisesta

Kuva 3. Jollaksentie 64 näkymä lounaaseen tontin keskeltä

Lähetimme 27.4.2022 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä 16.3.2022 § 71 asia/14 Laajasalon Jollaksentie 64 asemakaavan muuttaminen piirustuksen nro 12680 mukaiseksi. Valitus (pdf) on luettavissa täällä.

Vaadimme valituksessa, että asemakaavaehdotus on kumottava maankäyttö- ja raken­nuslain vastaisena. Asemakaava perustuu riittämättömiin luonto-, maise­ma- ja meluselvityksiin. Kaavasuunnitelma ei noudata Euroopan unionin (EU) biodiversiteettisopimusta: kaupunki ei ole osoittanut, että val­tuuston hyväksymiä kaupunkipoliittisia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman Jollaksentie 64:n rakentamista.