Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kivikon he­li­kop­te­ri­ken­tän ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) on tutustunut Kivikon helikopterikentän ympäristölupahakemukseen. Yhdistys on huolestunut ennen muuta helikopteriliikenteen meluhäiriöstä ihmisille ja eläimille. Yhdistys haluaa hakemukseen täydentäviä tietoja, jotta hankkeen arvioiminen ympäristöluvan kannalta on mahdollista. Yhdistys näkee lisäksi toiminnan, jota lupahakemus koskee, kaipaavan parempia pelisääntöjä jo väliaikaisen ympäristöluvan kohdalla.

Luonnon huomioiminen

Ympäristölupahakemuksessa tulee tarkastella meluvaikutuksia huomattavasti nykyistä laajemmin ulottaen tarkastelu Kivikon metsään, Viikin ja Vanhankaupungin viheralueille, luonnonsuojelualueille sekä Natura 2000 ja Ramsar-alueelle, koska niiden yli kulkevat lentoreitit ja matalat lentokorkeudet aiheuttavat meluhäiriötä eläimille, ennen muuta pesiville ja levähtäville linnuille sekä ulkoilijoille. Mukaan tulee ottaa myös Tattariharjun metsä Kehä I:n ja Lahdenväylän risteyksessä, joka on liito-oravan ydinaluetta.

Melun vaikutusta eläimiin ei ole tutkittu siinä määrin kuin ihmisiin, mutta useissa kansainvälisissä tutkimuksissa melun on todettu häiritsevän eläimiä ja niiden lajinmukaista käytöstä. Tätä tukevat asiantuntijoiden ja lintuharrastajien tekemät havainnot mm. Viikin ja Vanhankaupunginlahden luontoalueilla. Ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä tulee sopia lentokorkeuksien ja -reittien sovittamisesta niin, että meluhäiriö vähenee eläimien ja ulkoilijoiden kohdalla.

Yhdistys on ollut yhteydessä Traficomiin lentokorkeuksista ja reiteistä luonnonsuojelualueilla ja niiden suoja-alueilla. Traficom lupasi selvittää asiaa. Esiin on jo tullut mahdollisuus sopia asiasta kaupungin ja helikopteritoimijan kanssa. Helsy toimittaa myöhemmin saatuaan tiedot ympäristölupaa valmisteleville ja siitä päättäville tahoille. Helsingin kaupungin ja hakijoiden tulisi kuitenkin selvittää asiaa myös omalla tahollaan ennen ympäristöluvasta päättämistä.

Melumittaus, yhteismelu ja valvonta

Hakemukseen liitetty meluselvitys ei kerro helikopterien aiheuttaman melun maksimimääriä kentän läheisyydessä. Maksimimelu syntyy nousujen ja laskeutumisten yhteydessä. Hakijan teettämä meluselvitys kuitenkin osoittaa huolestuttavan korkeita keskimääräisen arvoja, jopa 75dB, tarkastelualueella. Se tarkoittaa paljon korkeampia hetkellisiä arvoja.

Aivan helikopterikentän vieressä sijaitsee Kivikon suosittu ulkoilualue. Kivikossa oli ehdottomasti laskettava ympäristölupahakemukseen myös helikopterilentojen sekä Kehä I:n, Lahdenväylän ja Porvoonväylän autoliikenteen yhteenlaskettu melumäärä, johon tarvitaan asiantuntija.

Melumittaus, joka tehdään koelennosta laskuineen ja nousuineen Kivikossa, tarkentaa melumallinnusta ja antaa todellista tietoa. Mittaukset tehdään kriittisissä pisteissä. Helsy vaatii tämän kaltaista melumittausta.

Ympäristölupaan tulee liittää myös valvontasuunnitelma siitä, miten helikopteriliikenteen melua mitataan ja seurataan, jos toiminta käynnistyy. Seurantaa ei voi jättää kaupunkilaisten ja yhdistysten tehtäväksi

Toinen sijoituspaikka

Yhdistyksen näkemyksen mukaan Kivikon helikopteritoiminnalle ei tule myöntää väliaikaistakaan ympäristölupaa nykyisen hakemuksen perusteella, koska suuret meluhäiriöt ovat joka tapauksessa todennäköisiä. Kaiken kaikkiaan toiminnalle tulee etsiä toinen sijoituspaikka esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän yhteydestä, jossa on jo valmiiksi mietitty raamit lennoille niin, että ne häiritsevät ympäristöä mahdollisimman vähän.