Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Laajasalon bulevardisoinnin suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

 30.3.2015

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut asemakaavan suunnitteluperiaatteisiin ja toteaa niistä mielipiteenään seuraavaa.

Laajasalontien bulevardisointia sekä siihen liittyvää harkittua lisärakentamista on perusteltua selvittää. On kuitenkin syytä välttää levittäytymistä läheisille, erityisen tärkeille virkistysalueille.

Kaavan hankealueeseen on sisällytetty erikoinen ”pullistuma”, joka ulottuu lännessä Yliskylänlahden rantaan asti. Tällä alueella, käytännössä heti Laajasalontien länsipuolelta lähtien, on säästynyt yhtenäisenä kokonaisuutena luonnonsuojelullisesti merkittäviä kangas-, kallio- ja lehtometsiä. Metsäinen alue on myös arvostettu ja tärkeä lähivirkistysalue, minkä takia se on luokiteltu Yliskylän aluesuunnitelmassa virkistysalueena ”erityisen merkittäväksi kohteeksi”.

Alueen keskeiset luontoarvot on tunnistettu myös Helsingin luontotietojärjestelmässä eli samalla alueella on päällekkäin METSO-selvityksessä tunnistettuja arvometsiä (luokkien I, II ja III metsäkuvioita yhtenäisenä kokonaisuutena, tosiasiassa luokkien I ja II kuvioita enemmän suhteessa luokan III metsiin), arvoluokka I:n lepakkoaluetta sekä arvoluokka III:n lintualuetta. Luontoarvoiltaan edustavimmat Yliskylänlahden ja Laajasalontien välisistä metsistä eli Tengströminpuisto (1 ha) sekä Yliskylänlahden ranta-alueet (3 ha) on sisällytetty myös luontojärjestöjen Helsingin arvometsät-suojeluesityksen (http://helsinginmetsat.fi/helsingin-arvometsat/) luo-esityksiin. Huomattavat ja moninaiset luontoarvot sekä saman metsäalueen tunnistetut erittäin merkittävät virkistysarvot tekevät alueesta erittäin huonosti rakentamiseen soveltuvan.

Laajasalontien bulevardisointihankkeen laadukkaan etenemisen varmistamiseksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää kaava-aluetta supistettavaksi siten, että siitä poistetaan Tengströminpuisto sekä Axel Lindbergin tien läheiset vanhapuustoiset metsäalueet. Näin vältetään ilmeisimmät törmäykset tiedossa olevien huomattavien virkistys- ja luontoarvojen kanssa.

Kuukiven alueella, Laajasalontien varren kallioalueilla on myös arvoluokka I:n geologisia kohteita, joiden säilyttäminen lienee vähintäänkin haastavaa. Mahdollisuuksia näidenkin arvokohteiden säästämiseen tulee kuitenkin kaavan jatkotyössä selvittää.