Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016Yhdistyksen 40. toimintavuosi jatkaa perinteistä toimintaa eli Vantaan ympäristön tilan seuraamista havaintoja tekemällä ja vahtimalla kaavoitusta. Samoin jatkuu Vantaan luontokoulun toiminta ja luonnonhoitokohteista huolehtiminen. Tarvittaessa yhdistys seuraa luontokohteiden ja viheralueiden lisäksi myös rakennetun ympäristön kohteita, ja mahdollisesti tulossa olevaa Tikkurilan kosken padon purkamista.

Vuosikokouksen yhteydessä pidetään aivoriihi, jonka tavoitteena yhdessä jäsenistön kanssa suunnitella juhlavuoden tapahtumia.


Yhdistyksen toimielimet ja työryhmät

Yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Vuosikokouksessa 17.2.2016 valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet. Uuden hallituksen kokoonpano ilmestyy pikimmiten vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen nettisivulle www.sll.fi/uusimaa/vantaa

Yhdistyksen nykyiset työryhmät jatkavat toimintaansa. Perustamme myös uusia työryhmiä, jos sellaisille ilmenee tarvetta.

Yhdistyksen hallituksen kevät/kesäretki suuntautunee tänä vuonna Petikkoon rakennettavan golfkentän ympäristöön.


Luonnonhoitokohteet

Luonnonhoitokohteina ovat edelleen Tuomelan tammimetsä (Pohjois-Linnainen) ja Tuupakanmäen keto (Viinikkala). Tuomelan tammimetsää hoitaa Juha Nisulan talkooryhmä, ja Tuupakanmäen kedon hoitamista ohjaa Vesa Järvinen. Keto tullaan tänäkin vuonna niittämään talkoilla ainakin kerran. Ketotalkoot ovat kaikille kiinnostuneille avoin tapahtuma!


Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteistyötä jatketaan. Eräänä yhteistyön muotona on yhteinen lehti, City-Huuhkaja, joka postitetaan jäsenistölle ja on myös luettavissa netistä. Linkki lehteen tulee nettisivuillemme.

Yhteistyötä Vantaan Luonnonystävien (VaLu) kanssa jatketaan mm. edellisvuoden tapaan järjestämällä kasvisruokaa esittelevä ravintolapäivä. Mahdollisia yhteistyömuotoja VaLun kanssa voisivat olla elokuvailta ja retket.

Virtavesiyhdistyksen (Virho) kanssa jatketaan Rekolanpuron, joka on yhdistyksen kummipuro, kunnostustalkoita. Samalla voidaan osallistua myös muiden Vantaalla sijaitsevien Virven hoitokohteiden kunnostustalkoisiin.

Edustus Vantaan metsänhoidon ohjausryhmässä jatkuu. Yhdistystä ohjausryhmässä edustaa Kimmo Jääskeläinen ja Ismo Tuormaa.

Pyrimme osallistumaan myös muiden tahojen järjestämiin ympäristöasioita edistäviin tapahtumiin, esim. kirjastojen luontoviikolle helmikuussa.

Viherkehähankkeen edistämiseen osallistuminen on edelleen yhdistykselle tärkeää.


Toimintaa jäsenille ja muille kiinnostuneille

Koko perheen luontokoulusunnuntai -tapahtumat jatkuvat Vantaan luontokoululla. Tapahtumia järjestetään keväällä neljä (24.1., 17.2., 13.3. ja 12.6.) ja syksyllä kolme (päivät päätetään myöhemmin).

Uutta perheille suunnattua toimintaa ovat Koko perheen jokipolku -kävelyretket, jotka sijoit­tuvat Mätäjoen laaksoon. Ensimmäinen jokipolku-retki on su 22.5. ja silloin katsellaan paikkaa, josta Mätäjoki alkaa. Seuraavilla retkillä siirrytään jokea alaspäin. Tavoitteena on lopuksi tehdä jokipolku-vaellus alkulähteiltä aina mereen laskupaikkaan saakka.

Sipoonkorpeen järjestetään 7.5. päiväretki, joka kulkee myös polkujen ulkopuolella hieman hankalammassa maastossa.

Luonnonkukkien päivänä su 19.6. on toivottavasti tiedossa opastettu kasviretki.

Yleisöretki järjestetään ainakin Suomen luonnon päivänä lauantaina 27.8.

Jäsenilta on tarkoitus järjestää kaksi kertaa vuoden aikana. Toisen illan ohjelmassa on mahdollisesti matkakertomus runsaiden kuvien kera ja vapaata kahvittelua. Tarkoitus on saada uusia ihmisiä yhdistyksen aktiiveiksi.


Vantaan luontokoulu

Luontokoulutoiminta jatkuu normaalilla tavalla.

Liitteenä on luontokoulun yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Vantaan luontokoulun omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.vantaanluontokoulu.fi


Kaavoitusasiat

Kaavoitusta seurataan edelleen. Tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin.


Tiedottaminen

SLL Vantaan nettisivut löytyvät osoitteesta www.sll.fi/uusimaa/vantaa. Nettisivuilla on kerrottu mahdollisimman ajantasaisesti yhdistyksen toiminnasta ja siten houkutella uusia toimijoita mukaan. Kaikista yhdistyksen tapahtumista tulee ilmoitus nettisivuille.

Jäsenistölle suunnatulla sähköpostilistalla viestitään edelleen muutaman kerran vuodessa jäsenistölle yhdistyksen tapahtumista.

SLL Vantaalla tulee jatkossakin olemaan ilmoituksia Luonnonsuojelijassa, Vantaan Sanomien Kumppanit -sivulla, Vantaan Sanomien painetussa lehdessä, talkooilmoitustaululla Tuupakassa ja satunnaisilla Vantaalla tapahtuu -ilmoitustauluilla. Myös muita mahdollisia ilmoituskanavia pohditaan.


Talous

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuloilla.

Yhdistyksen ylläpitämän Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin opetustoimi. Luontokoulun oma varainhankinta koostuu tilojen vuokrauksesta ja tarvikemyynnistä.