Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksellä on oma kummipuronsa, Rekolanoja, jota hoidetaan yhdessä Vantaan kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Mutta on yhdistys tietysti kiinnostunut myös kaikista muista Vantaan halki virtaavista vesistä.

Vantaata halkovat Vantaan- ja Keravanjoet, niiden sivujoet ja kymmenet purot ovat keskeinen osa arvokkainta vantaanlaista luontoa. Niinpä jokien ja purojen suojelu ja ennallistaminen on yhdistyksen toiminnassa erittäin tärkeää.

Toiminta Vantaan virtavesiluonnon hyväksi on saavuttanut viime vuosina hienoja tuloksia. Vantaan kaupunki on tukenut virtavesiluonnon elvyttämistä monin päätöksin. Esimerkiksi vaelluskalojen kulkua haitannut Tikkurilankosken pato on purettu ja myös Kirkonkylän kosken pato purettaneen lähivuosina, sillä sitä koskeva suunnitelma on parhaillaan lupaviranomaisten käsittelyssä.

Vantaalla on myös monina vuosina vietetty niin puroille kuin joillekin nimettyjä teemavuosia, ja saatu näin mukaan myös eri oppilaitoksia ja yrityksiä jokien tarkkailuun ja ennallistamiseen.

Helsinki-Vantaan lentokentän valuma-alueelta lähipuroihin tulevien liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden määriä on onnistuttu myös vähentämään eri oikeudellisten päätösten, hallintotoimien ja purojen ennallistamista käsitelleiden työryhmien avulla. Myös SLL Vantaa on ollut aktiivinen toimija näissä työryhmissä.

Valitettavasti korona on kuitenkin viime vuosina hidastanut lentokenttäalueen jo sovittujen vedenpuhdistustoimien vauhtia, mutta yhdistys valvoo aktiivisesti niiden etenemistä ja on yhteydessä niin Finaviaan kuin Vantaan kaupunkiin toimien jatkamiseksi ja vauhdittamiseksi.

SLL Vantaalla on myös oma nimikkopuro, Rekolanoja, jossa se on järjestänyt kiveämistalkoita taimenten kudun auttamiseksi yhdessä Vantaan kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen (VIRHO) kanssa. Nämä tahot, kuten myös monet muut yhdistykset kuten SKES ja Taimeninstituutti, ovat myös jatkossa yhdistyksen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kylmäojaa on kunnostanut monien yhdistysten ohella myös Finavia itse.

Kaikkein tärkeintä on jatkaa Vantaan erinomaista päätöstä palkata kesäisin kaupunkiin puro- ja jokitalkkareita. Näin purojen ja jokien kunnostuksiin, kalastuksen tarkkailuun ja myös virtavesissä olevien roskien siivoamiseen saadaan jatkuvuutta ja tehoa. Vantaan omien purotalkkareiden ohella Vantaan alueella ovat toimineet myös Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n jokitalkkarit.

Virtavesien tila onkin kaikkien yllä mainittujen toimien ja toimijoiden ansiosta selvästi parantunut. Silti puroihin ja jokiin pääsee yhä ajoittain haitallisia päästöjä. Lisäksi niiden tilaa uhkaavat myös liian lähelle virtavesiä tai keskeisille valuma-alueille työntyvä rakentaminen ja muu maankäyttö.

Niinpä yhdistyksellä riittää yhä töitä myös virtavesiensä suojelussa. Tule siis mukaan virtavesitoimintaan ja ilmoittaudu työryhmän vetäjälle!

Purotyöryhmää luotsaa Ismo Tuormaa, ismo.tuormaa(a)docisland.fi

Toiminta

Vantaan yhdistyksen toiminta on monipuolista. Näkyvin toimintamuotomme on Vantaan luontokoulu Sotungissa. Luontokoulutoiminnan lisäksi yhdistys…

Lue lisää

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu joka kuukausi. Kokousten ajankohdat ja paikat löydät tästä!

Lue lisää

Vantaan luontokoulu

Vantaan luontokoulu toimii Vantaan itäosassa historiallisessa Sotungin kylässä. Toimipaikka on satavuotias viihtyisä puutalo, entinen Sotungin…

Lue lisää

Luonnonsuojeluryhmä

Kaikki luonnonsuojeluasiat kuuluvat tälle ryhmälle oli sitten kyse kaavoituksesta, vieraslajeista tai pienvesistä roskista puhumattakaan.…

Lue lisää

Luontokasvatusryhmä

Luontokasvatusryhmän tehtävänä on huolehtia Vantaan luontokoulun toiminnan sujumisesta suunnitelmien mukaan. Mutta Luontokasvatusryhmä tekee muutakin: järjestämme koko perheelle tarkoitettuja tapahtumia niin Vantaan luontokoululla kuin myös muualla Vantaan alueella. Esimerkiksi Koko perheen puistosuunnistukset ovat luontokasvatusryhmän käsialaa.

Lue lisää

KETOTYÖRYHMÄ

Ketotyöryhmä pyörii Tuupakassa sijaitsevaan yhdistyksen hoitokohteeseen liittyvien asioiden ympärillä. Yhdistyksen kasvitietous on keskittynyt tähän työryhmään, minkä takia kasveihin liittyvät retket -- kuten esimerkiksi jokavuotinen luonnonkukkien päivän retki -- ovat tämän työryhmän käsialaa.

Lue lisää

Lepakkoryhmä

Lepakkoryhmän kiinnostuksen kohteena ovat nimensä mukaisesti lepakot. Ryhmä kerää lepakkohavaintoja Vantaalta, ohjaa lepakoista kiinnostuneita…

Lue lisää
Tuulihaukka. Kuva: Petri Hirva

Linturyhmä

Lintuihin liittyviin asioihin keskittyvä työryhmä kantaa nimeä Linturyhmä! Kohteenamme lintujen hyvinvointi, keinoinamme lintutietouden lisääminen, lintujen asuntopulan helpottaminen ja talvinen lintujen ravintola.

Lue lisää

Viestintäryhmä

Tämän työryhmän tarkoitus on parantaa viestintää yhdistyksen ja jäsenistön välillä ja tehdä yhdistystä tunnetummaksi vantaalaisten keskuudessa.

Lue lisää

Vieraslajityöryhmä

Vieraslajityöryhmä torjuu vieraslajeja Vantaalla järjestämällä kitkentätalkoita ja lisäämällä tietoutta vieraslajeista. Vieraslajeihin kuuluvat myös roskat, luonnolle hyvin vieraat esineet.

Lue lisää