Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Eliölajien lumo

Luonnonsuojelupiirimme ja paikallisyhdistystemme aktiivit ovat toimineet muiden muassa liito-oravan, valkoselkätikan, suden ja niittyjen puolesta.

Oravanpoikaset. Kuva Noora Taavitsainen.

Eliölajien suojelutyö on parhaimmillaan loistava yhdistelmä pitkäjänteistä suojelutyötä, hyötyliikuntaa, kotiseutuun tutustumista, maastokäyntien yhdistelemistä vaikkapa marjareissuihin, opiskelua ja tietojenvaihtoa samanhenkisten  kanssa. Onpa luomu-urheiluakin näin yhdistetty monialaiseksi elämänsuojelutoiminnaksi.

Metsien eliölajit ovat yhä ahtaammalla. Selvitykseen Suomessa erittäin tai äärimmäisen uhanalaisista lajeista Keski-Suomen maakunnassa 2019: Keski-Suomen uhanalaisimmat

Tiesitkö, että vaikka joidenkin lintulajien tilanne on parantunut, uhanalaisten lintulajien määrä Suomessa ja Keski-Suomessa on noussut voimakkaasti uhanalaisluokituksessa 2016: jo kolmannes on uhanalaisia. Suomen eliölajien uhanalaisuus 2019, ns. Punainen lista, ym. (YM, SYKE).

Tästä valikosta pääset lajikohtaisille sivuillemme:

Metsäpeura

Ahma

Susi

Ilves ja karhu

Liito-orava

Kalat, järvitaimen

Valkoselkätikka

Kuukkeli

Haapa

Niityt ja kedot

Vieraslajeja torjumaan

Muut lajit,           kissa ja koira

Hytymaljakas. Keski-Suomen maakunnan ainoana tunnettu esiintymä -tässäkin keskimäärin vain muutama ”tynnyrikorvasieni” – ennen Jämsästä vuoden 2008 keväällä löytynyttä esiintymää.  Kuva Juhani Paavola

Oletko nähnyt hytymaljakkaan? Kerro havainnoistasi Keski-Suomen ELY-keskukseen osoitteella johanna.hallman(at)ely-keskus.fi

Valkoposkihanhi. Ensimmäinen
pesintä Keski-Suomessa, 2005.
Ilmastonmuutoksen vaikutusta? Kuva Juhani Paavola

 

Takaisin Luonto ja ympäristö -pääsivullemme

Luonto ja ympäristö

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Aloitteistamme…

Lue lisää

Energia ja ilmastonmuutos, soidensuojelu

Keski-Suomi on soiden ja niiden luonnonhiilivarastojen tuhoamisen keskus maailmassa. Maakunnassa ilmasto on lämmennyt jo noin 2-3 astetta (Ilmatieteen…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Metsät ovat Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen painopistealuetta Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa. Keski-Suomen maakunnan…

Lue lisää

Vesiensuojelu

Vesien lumo Vesien merkitys ihmislajin elämässä on sadevedestä lähtien myös Keski-Suomessa arkitajuntaa suurempi  -keskeinen, jättäen…

Lue lisää

Ekologisesti arvokkaiden vyöhykkeiden suojelu

Ekologisesti arvokkaat vyöhykkeet ja ekologiset suuralueet Keski-Suomen maakunnassa Valtakunnallisten ohjeiden mukaan alueiden käytössä…

Lue lisää

Kulutus ja jätteet / kierrätys

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä…

Lue lisää

Liikenne

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden…

Lue lisää

Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä

Etenkin viranomaisten tiedostoihin  Keski-Suomen ympäristöanalyysi, loppuraportti 2008 (Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6, pdf,…

Lue lisää

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla, oikeammin jokaisenoikeuksilla, tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta,…

Lue lisää

Kaavoitus

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on ollut etenkin luonnon suojelun puolustajana mukana muiden muassa aiemman maakuntakaavan laadinnan luonnonsuojeluryhmässä…

Lue lisää

Muut luontoaiheet

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen toiminta ja kannanotot ulottuvat monille luonnonsuojelun eri osa-alueille. Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin…

Lue lisää