Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Aloitteistamme on tällä vuosituhannella mm. tehty Suomen ensimmäinen selvitys ekologisesti arvokkaista vyöhykkeistä, turvattu valkoselkätikan pesimärauhaa ja suojeltu useita metsäalueita.

Päijänteen toiseksi suurinta selkää. Vanhanselkä on Helsingin kokoinen. Juhani Paavola 2003

Suomen uhanalaisista eliölajeista 31,2 % elää ensisijaisesti metsissä, perinneympäristöissä ja muissa ihmisen asuttamissa ympäristöissä 24,4 %, ensisijaisesti rannoilla 10,6 %, kalliolla ja kivikoissa 11,2 %, vesissä 5,8 %, tunturipaljakoilla 11,6 % ja soilla 4,5 %. (Uhanalaisuusarviointi 2019).

Tiesitkö, että Suomessa pesivistä noin 100 miljoonasta linnusta noin viidennes jää Suomeen talvehtimaan, ja useiden miljoonien elintaival katkeaa vuosittain autojen törmäyksiin. Suomen lähes 300 000 ilmajohtokilometriä aiheuttavat arviolta usean sadan tuhannen linnun menehtymisen vuosittain. Jo yli kolmannes lintulajeista on Suomessa uhanalaisia (2016).

Keski-Suomen lintulajeissa Suomessa äärimmäisen uhanalaisten lajien määrä on yhä kasvanut. Selvitykseen äärimmäisen ja erittäin uhanalaisista eliölajeista Keski-Suomessa.

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on tehnyt vuoden 2000 jälkeen yhteensä yli 300 tiedotetta, kannanottoa, lausuntoa, muistutusta ym.

Alla olevista kuvakkeista pääset toiminta-alue- ja lajikohtaisille sivustoillemme, joissa kerrotaan toiminnastamme esimerkiksi vesien-, metsien- ja ilmastonsuojelussa, ja eräistä suojeltavista ja uhanalaisista eläinlajeista maakunnassa.

Energia ja ilmastonmuutos, soidensuojelu

Keski-Suomi on soiden ja niiden luonnonhiilivarastojen tuhoamisen keskus maailmassa. Maakunnassa ilmasto on lämmennyt jo noin 2-3 astetta (Ilmatieteen…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Metsät ovat Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen painopistealuetta Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa. Keski-Suomen maakunnan…

Lue lisää

Vesiensuojelu

Vesien lumo Vesien merkitys ihmislajin elämässä on sadevedestä lähtien myös Keski-Suomessa arkitajuntaa suurempi  -keskeinen, jättäen…

Lue lisää

Lajiensuojelu

Eliölajien lumo Luonnonsuojelupiirimme ja paikallisyhdistystemme aktiivit ovat toimineet muiden muassa liito-oravan, valkoselkätikan, suden…

Lue lisää

Ekologisesti arvokkaiden vyöhykkeiden suojelu

Ekologisesti arvokkaat vyöhykkeet ja ekologiset suuralueet Keski-Suomen maakunnassa Valtakunnallisten ohjeiden mukaan alueiden käytössä…

Lue lisää

Kulutus ja jätteet / kierrätys

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä…

Lue lisää

Liikenne

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden…

Lue lisää

Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä

Etenkin viranomaisten tiedostoihin  Keski-Suomen ympäristöanalyysi, loppuraportti 2008 (Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6, pdf,…

Lue lisää

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla, oikeammin jokaisenoikeuksilla, tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta,…

Lue lisää

Kaavoitus

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on ollut etenkin luonnon suojelun puolustajana mukana muiden muassa aiemman maakuntakaavan laadinnan luonnonsuojeluryhmässä…

Lue lisää

Muut luontoaiheet

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen toiminta ja kannanotot ulottuvat monille luonnonsuojelun eri osa-alueille. Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin…

Lue lisää