Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä ottamat materiaalimäärät ovat monta kertaa liian suuret kestävän kehityksen kannalta. Teollisuusmaissa asuu noin viidennes maapallon ihmisistä, mutta me kulutamme noin neljä viidennestä maapallon luonnonvaroista.

Laiton rakennusjätekasa kokkopaikalla Säynätsalossa Jyväskylässä. Ilmoituksen jälkeen kasa vietiin pois. Kuva Juhani Paavola

Suomalaisten kotitalouksien jätemäärät ovat yhä kasvaneet vuosien 1999 ja 2003 välisenä aikana, noin10 % (Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus). Keskisuomalainenkin kerää ja heittää pois jo lähes 500 kiloa kiinteää kotitalousjätettä vuosittain. Tuhansia tonneja jätteitä on levitetty ja yhä levitetään laittomasti pitkin maastoa. Saarten ja vesistöjen rannoille kertyy roskaamiskiellosta huolimatta säkeittäin huviajelijoiden jätteitä, kuten kertakäyttöastioita.

Jokainen keskisuomalainen kuluttaa maa-ainesvaroja, kuten soraa ja hiekkaa, keskimäärin noin 7 kuutiometriä vuodessa. Joka vuosi syntyvä ”jalanjälki” syntyy noin 20 tonnin painoisen massan kaivamisesta ja kuljettamisesta muualle. Määrä on keskimäärin omakotitalon kokoinen kunkin elinaikana. Hyvälaatuinen hiekka onkin vähenemässä ja sitä joudutaan hakemaan yhä kauempaa, ilmastonmuutosta ja luonnon tilan heikkenemistä lisäten.

Takaisin Luonto ja ympäristö -pääsivullemme

Luonto ja ympäristö

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Aloitteistamme…

Lue lisää

Energia ja ilmastonmuutos, soidensuojelu

Keski-Suomi on soiden ja niiden luonnonhiilivarastojen tuhoamisen keskus maailmassa. Maakunnassa ilmasto on lämmennyt jo noin 2-3 astetta (Ilmatieteen…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Metsät ovat Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen painopistealuetta Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa. Keski-Suomen maakunnan…

Lue lisää

Vesiensuojelu

Vesien lumo Vesien merkitys ihmislajin elämässä on sadevedestä lähtien myös Keski-Suomessa arkitajuntaa suurempi  -keskeinen, jättäen…

Lue lisää

Lajiensuojelu

Eliölajien lumo Luonnonsuojelupiirimme ja paikallisyhdistystemme aktiivit ovat toimineet muiden muassa liito-oravan, valkoselkätikan, suden…

Lue lisää

Ekologisesti arvokkaiden vyöhykkeiden suojelu

Ekologisesti arvokkaat vyöhykkeet ja ekologiset suuralueet Keski-Suomen maakunnassa Valtakunnallisten ohjeiden mukaan alueiden käytössä…

Lue lisää

Liikenne

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden…

Lue lisää

Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä

Etenkin viranomaisten tiedostoihin  Keski-Suomen ympäristöanalyysi, loppuraportti 2008 (Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6, pdf,…

Lue lisää

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla, oikeammin jokaisenoikeuksilla, tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta,…

Lue lisää

Kaavoitus

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on ollut etenkin luonnon suojelun puolustajana mukana muiden muassa aiemman maakuntakaavan laadinnan luonnonsuojeluryhmässä…

Lue lisää

Muut luontoaiheet

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen toiminta ja kannanotot ulottuvat monille luonnonsuojelun eri osa-alueille. Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin…

Lue lisää