Sijainti: Pääsivu / Paikallisyhdistykset / Kemin Seutu

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-alue kattaa Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Simon kunnat. Seuratkaa yhdistyksemme tapahtumia netistä: http://www.sll.fi/lappi/paikallisyhdistykset/kemin-seutu

  

HALLITUS


21.11.2017 pidetyssä syyskokouksessa hallitukseen valittiin vuodeksi 2018

Aimo Tervahauta (puheenjohtaja)

Seppo Junes

Hilkka Lipponen

Pentti Myllyneva (sihteeri)

Tapio Siirilä (varapuheenjohtaja)

ja varajäseniksi

Seija Oikarinen

Anita Parsiala

Liisa Puupponen

Kerstin Tuomala

 

TULEVAA TOIMINTAA

 

Tilaisuus ilmastonmuutoksesta 12.4.2018


Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen luennoi ilmastonmuutokseen liittyvästä aiheesta Kemissä torstaina 12.4.


Muuta

Vuodelle 2018 hyväsytyssä toimintasuunnitelmassa on mm. seuraavia asioita:

Luonnonkukkapäivän retki Ajoksen Murhaniemenn 17.6.

Retki Haaparannan luontopolulle 8.9.

Keväällä ja syksyllä yleisöluento ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista.

 

TAPAHTUNUTTA

 

Luonnonkukkapäivän retki 17.6.2017

 

Luonnonkukkapäivän retki suuntautui Kemin Kiikeliin. Kesän tulo oli myöhässä, mutta silti löytyi kukkiviakin lajeja.

Kiikelin alue oli talvisten hakkuiden jäljiltä vielä kovin roskainen ja paikoin ikävän näköinen.

 

Kevätkokous 4.4.2017

 

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilit ja toimintakertomus sekä keskusteltiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Kokouksen lopuksi kuultiin Tapio Siirilän kertomus risteilystä Etelämantereelle.

Kuvassa kevätkokouksen osallistujia.

 

Syyskokous 21.11.2016

 

Syyskokouksen sääntömääräisten asioiden (toimintasuunnitelma, valinnat) lisäksi kokouksessa käsiteltiin Kiikelin alueen tulevia hakkuita. Suunnitelmista oli kertomassa Metsä Groupun / Metsäliiton piiripäällikkö Jarkko Parpala.

Kokouksessa toivottiin, että hakkuukoneen sijasta harventaminen tehtäisiin moottorisahoilla ja raivaussahoilla. Kaadetut puut pitäisi kuljettaa hevospelillä metsätraktorin sijasta. Tällainen tulisi Parpalan mukaan kuitenkin kohtuuttoman kalliiksi.

Kaiken kaikkiaan kuulosti siltä, että hakkuut on tarkoitus toteuttaa niin, että työt tehdään varovasti ja jäljet siivoyaan. Lopputuloksena olisi alueen käyttäjien kannalta nykyistä viihtyisämpi ympäristö.

Toivottavasti todellisuus sitten pitää yhtä kauniiden puheiden kanssa. Sitä on tarkoitus käydä katsastamassa kesäkuun luonnonkukkapäivän retkellä, joka suuntautuu Kiikeliin.

Jarkko Parpala esittelemässä Kiikelin suunnitelmia

 

21.11.2016 pidetyn syyskokouksen osallistujia

Muistutus autojen jääratasuunnitelmasta 21.6.2016


Ilotulitus Oy ja D1 Ultimate GT hakevat Kemin kaupungilta viiden vuoden mittaista lupaa tehdä Mansikkanokan ja Laitakarin välille talvisin jäärata autojen ajoharjoituksia ja ajonäytöksiä varten.

21.6.2016 tekemässään muistutuksessa luonnonsuojeluyhdistys vastustaa luvan myöntämistä. Rata katkaisisi perinteisiä latuja ja häiritsisi pahasti muutenkin merialueen kevättalvista virkistyskäyttöä.

Muistuksessa todetaan lisäksi, että hakemus on puutteellinen ja sisältää selvästi vääriä tietoja. Esimerkiksi lupa-aluetta ja sen ympärillä olevaa turva-aluetta ei ole esitetty kunnolla hakemuksen liitteenä olevassa kartassa. Suunnitelmaa alueen eristämisestä ja sivullisten pääsyn estämisestä ajojen aikana ei ole lainkaan esitetty. Hakemuksessa väitetään, että ajamisesta syntyvää melua on mitattu kevättalvella 2016 kokeeksi auratulla radalla. Hakemuksen mukaan melu oli alle nolla desibeliä. Se ei tietenkään voi pitää paikkaansa.

 

Luonnonkukkapäivän retki 19.6.

 

 Luonnonkukkaretken kohteena oli Keminmaan Kallinkangas.

Tikankontti

 

Neidonkenkä

 

Kevätkokous 30.3.2016

 

Kevätkokouksessa käytiin laaja ja monipuolinen keskustelu kaivosten ja erityisesti Talvivaaran ongelmista Hannu Hyvösen johdattelemana.

Luonnonkukkapäivä 14.6.2015

Luonnonkukkapäivän retki suuntautui tänä vuonna Keminjoen suulla olevaan Vallitunsaareen.

 

Kaivokset Lapin ongelmana

 

Tapio Siirilä alusti vuoden 2014 syyskokouksessa Lapin nykyisten ja tulevien kaivosten ongelmista.

 

Luonnonkukkapäivä 15.6.2014

Luonnonkukkapäivän retki suuntautui Kemin Ajoksen Murhaniemeen. Väkeä oli mukana runsaasti.

Kuvissa alueelta tavattu ruijanesikko sekä osa retken osanottajista.

Kevätkokous 26.3.2014

 

Kokouksessa käsiteltiin tilit ja hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 tilit ja toimintakertomus ja suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa.

Alustus

Outokumpu Oy:n ympäristöpäällikkö Juha Kekäläinen kertoi suunnitelmista pumpata kahdesta Elijärven kaivoksen avolouhoksesta noin 4,7 miljoonaa kuutiometriä vettä Iso-Ruonaojaan.

keskustelu

Tilaisuuden osanottajilla oli ympäristöpäälliköltä kaikenlaista kysyttävää.

Muistutus Sarius-hankkeen asemakaavasta

Hilkka Lipponen, Liisa Puupponen ja Tapio Siirilä tekivät johtokunnan valtuuttamina 12.3.2014 Kemin kaupungille seuraavan muistutuksen:

Perustava virhe Sarius-hankkeessa on tehty siinä, kun alueelle hyväksyttiin yleiskaava, joka mahdollistaa puistojen ja urheilu- ja virkistysalueiden kaavoittamisen asuintaloiksi ja hotelleiksi. Esitämme siksi, että asemakaavan valmistelua ei jatketa pitemmälle. Sen sijaan on ryhdyttävä valmistelemaan sellaista yleiskaavan muutosta, joka säilyttää lähes viimeiset keskustassa olevat puistot ja virkistysalueet.

Esityksemme perusteluksi esitämme seuraavaa:

  • Kemissä hotellien käyttöaste on 30 ... 40 %. Mitään tarvetta uusien hotellin rakentamiselle ei siten ole.
  • Kemissä on jatkuvasti tyhjillään yli 300 asuntoa. Myöskään pula asunnoista ei siten ole peruste rantojen asuintaloiksi kaavoittamiselle.
  • Mansikkanokan puisto on ainoa keskustan tuntumassa oleva vähänkään luonnontilaisempi alue. Sellaista tarvitaan ruohonleikkuukoneella ajeltavien puistojen lisäksi.
  • Talvella alueella on paljon käytetty hiihtolatu. Valaistu latu lähes luonnontilaisessa ympäristössä kaupungin keskustassa on lähes ainutlaatuinen ja on sellaisena säilytettävä.

SYYSKOKOUS 31.10.2013

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käytiin vilkasta keskustelua tulevasta toiminnasta.

31.10.2013 pidetyn syyskokouksen osallistujia.

KEMI IRTI FENNOVOIMASTA

 

Juliste

Kemin kaupunginvaltuustolle esitettiin 29.10.2013 pidetyssä kokouksessa noin 3,8 miljoonan euron lisäsijoitusta Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Pitkällisen keskustelun jälkeen valtuusto päätti äänin 27 - 16, että tällaista rahaa ei Fennovoiman hankkeeseen anneta. Kaikki valtuustoryhmät, joissa on enemmän kuin yksi valtuutettu, hajosivat äänestyksessä.

Valtuusto 29.10.2013

Valtuustoryhmien kokouksiin meneville valtuutetuille kerrottiin mitä mieltä kemiläiset ovat rahojen sijoittamisesta Fennovoiman hankkeeseen.


VAIHTOEHTOJA TALOUDELLE

Kemin Työväenopiston ja Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen luento- ja keskustelutilaisuus oli Kemissä 10.10.2013. Luennoitsijana oli filosofian tohtori ja tietokirjailija Kaarina Kailo.

Kaarina Kailon luentotilaisuus Kemissä

Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Tervahauta avasi tilaisuuden

Yleisöä 

Yleisö osallistui vilkkaasta keskusteluun.

 

KEMIN RUUTINPUISTON ASEMAKAAVA KUMOTTIIN

Kemiläinen rakennusliike M. Kurtti Oy sai Kemin kaupungin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella rakennusoikeuden meren rannassa olevan Ruutinpuiston alueelle. Asemakaavan mukaan alueelle on mahdollista rakentaa kolme jopa seitsemänkerroksista kerrostaloa. Nykyisellään hyvin hoidetun puiston osana on erillinen koirapuisto ja puistossa on myös paljon käytetty frisbeegolfrata. Rakentaminen merkitsisi paitsi taas yhden puiston hävittämistä myös näköyhteyden katkeamista merelle.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys valitti asemakaavasta. Valituksen perusteella Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi Ruutinpuiston asemakaavan lainvastaisena joulukuussa 2012. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaava ei ole tarpeeksi tarkka eikä selkeä kaupunkikuvan kannalta erittäin tärkeälle alueelle.

Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan Aimo Tervahaudan mielestä Kemin kaupunki oli siirtänyt omaa kaavoitusvaltaansa rakennusliikkeelle.Tervahaudan mukaan tämä oli hallinto-oikeudenkin kanta ja siksi asemakaava kumottiin.

 

Korouoman syysretki

Kuvaaja: Pentti Korpela

Korouoma1 Korouoma2 Korouoma3 Korouoma4

 

Korouoma5 Korouoma6 Korouoma7 Korouoma8

 

 

 

SANDSKÄRIN RETKI  3.7.2011

Sandskärin hautausmaa.1.JPG

Sandskärin kirkkoSandskärin kirkossa

 

Sandskärin opas ja retkeläiset.1.JPG