Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tärkeä osa Lapin piirin työtä on osallistuminen erilaisiin työryhmiin. Hankkeitten kautta voimme tehdä erilaisia kokonaisuuksia luonnonsuojelun hyväksi. Piiri on esimerkiksi kartoittanut kestäviä metsänkäyttötapoja ja kunnostanut kutusoraikkoja.

Hankkeet

Täältä voit lukea lisää hankkeistamme!

Kolarctic CBC Impress -metsähanke 

Kutusoraikko-hanke Ylä-Oulankajoella

 

Työryhmät

Lapin piiri on mukana useissa Lapin alueen ympäristöä käsittelevissä työryhmissä. Osaa työryhmien kokoonpanosta säädetään jopa lailla kuten esimerkiksi maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) muodostamista ohjaa ns. ALKE-laki (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista).

Alla on lueteltu työryhmät, joissa piirillä on edustaja sekä kutsujaorganisaatio. Työryhmät kokoontuvat yleisimmin 1-6 kertaa vuodessa. Listaa on päivitetty 25.11.2022.

Kaavoitus, infrastruktuuri, yhteiskunta

 • Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), Lapin liitto
 • Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, Lapin liitto
 • Lapin tuulivoimaselvityksen ohjausryhmä, Lapin liitto
 • Green Deal -hanke, Lapin liitto
 • Kestävän maankäytön verkosto, Paliskuntain yhdistys

Metsät

 • METSO-yhteistyöryhmä, Lapin ELY-keskus
 • Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmä, Metsähallitus
 • Metsäneuvosto, Suomen metsäkeskus
 • Metsäneuvoston luontotyöryhmä, Metsäkeskus

Vedet

 • Lapin vesien- ja merenhoidon neuvottelukunta, Lapin ELY-keskus
 • Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalakantojen palauttamista edistävä ryhmä, Lohijokitiimi ry.
 • Suolijärven säännöstelytyöryhmä, ELY-keskus
 • Lapin kalatalouden yhteistyöryhmä, ELY-keskus
 • Hallitus, Lohijokitiimi ry
 • Kalatalousalueet, 16 kpl

Monimuotoisuus, perinnebiotoopit

 • Lapin Helmi-yhteistyöryhmä, ELY-keskus
 • Perinnebiotooppien hoidon alueellinen yhteistyöryhmä, ELY-keskus

Muut

 • Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta, Lapin liitto
 • LYHTY – Lapin ympäristö- ja luontokasvatuksen yhteistyöryhmä, Lapin ELY-keskus
 • Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta, Lapin ELY-keskus
 • Luonnonvarasuunnitelman tarkastustyöryhmä, Metsähallitus
 • Lapin alueellinen neuvottelukunta, Metsähallitus
 • UK-puiston neuvottelukunta, Metsähallitus
 • Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmä, Metsähallitus
 • Sallan kansallispuiston HKS:n työryhmä

Päätttyneitä työryhmiä

Viiankiaavan vaellus kesä 2018

Toiminta

Lappi kattaa lähes kolmasosan maamme pinta-alasta. Luonnon merkitys on ollut lappilaisille erityinen ja suhde on yhä voimakas, vaikka asutus…

Lue lisää
Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo

Kaivokset ja malminetsintä

Valitukset testaavat laintulkintaa

Lue lisää

Arjen tekoja ympäristön hyväksi

Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Perinnemaisemahoito

Lapin luonnonsuojelupiiri on järjestänyt perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten Kuusisaaressa.…

Lue lisää

Vieraslajit Lapissa

Suomessa vieraslajit ovat levittäytyneet lajikohtaisesti aina pohjoisimpaan Lappiin saakka. Muuhun Suomeen verrattuna havaintoja on kuitenkin…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla

Ilmasto on muuttumassa ihmiskunnan toimien vuoksi. Vaikutukset tulevat olemaan dramaattiset Suomen ilmastolle ja vauhti vain kiihtyy, mikäli…

Lue lisää

Lapin suot

Suomi on pinta-alaansa nähden maailman soisin maa. Runsaimmin soita esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.…

Lue lisää