Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Paikallisluonto

Luonto- ja retkikohteita

Muita Nurmijärven luonto- ja retkikohteita Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen luontosivustolla esitellään keskiuusmaalaisia luontokohteita…

Lue lisää

Luonnonsuojelu- ja natura-alueet

Luonnonsuojelukohteet Nurmijärven kunnan alueelle on perustettu yhteensä 12 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä valtion omistamaa suojelualuetta.…

Lue lisää

Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen,…

Lue lisää

Merkittävät kulttuuriympäristöt

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu…

Lue lisää

Ympäristöjulkaisuja

Tälle sivulle on koottu linkkejä Nurmijärven luontoon ja ympäristöön liittyviin julkaisuihin.

Lue lisää