Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Innostu luonnosta ja lähiympäristöstä

Nurmijärven Luonto pitää huolta luonnosta ja lähiympäristöstä vapaaehtoisvoimin. Tavoitteena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen Nurmijärvellä. Järjestämme luontoretkiä ja -tapahtumia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestämme luontoiltoja, joihin kutsutaan kiinnostavia ja ajankohtaisia puhujia.

Suojellaan yhdessä luontoa

Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen metsänkäytön sekä kaavoituksen myötä. Kunnan väestönkasvu lisää painetta rakentaa arvokkaille luontoalueille. Rakentamisessa pitää ottaa entistä paremmin huomioon luontoarvojen ja kaupungistumisen yhteensovittaminen.

Metsäiset virkistysalueet ovat kuntalaisten hyvinvoinnin lähde

Tarvitsemme lisää luonnonsuojelualueita, joita Nurmijärvellä on vain alle 0,5 % kunnan pinta-alasta ja Natura-alueita n. 1,6 %. Esimerkiksi naapurikunnassa Järvenpään kaupungissa on suojelualueiden osuus n. 2,5 %.

Teemme yhteistyötä ympäristön hyväksi

Kasvun myötä arvokkaat luontoalueet ja kulttuuriperintö tarvitsevat huomiota. Oleellinen osa Nurmijärven Luonnon toimintaa on yhteistyö muiden paikallisten luontoon ja ympäristöön liittyvien yhdistysten, Nurmijärven kunnan ja sidosryhmien kanssa.

Luonto huomioitava kaavoituksessa

Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen kaavoituksen myötä. Perinnemaisemat ja viheryhteydet olisi otettava paremmin huomioon kaavoituksessa.

Nurmijärven Luonto on metsän kummi

Nurmijärven Luonto tukee Metsän Kummina Luonnonperintö-säätiön työtä luonnonmetsien elämän jatkumisen puolesta.

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Luonnontilaisilla metsillä on myös monen tasoisia merkityksiä ihmiselle, erityisesti suomalaiselle, jonka juuret ovat edelleen oikeassa metsässä. Vapaasti kasvavassa metsässä voi kukin omalla tavallaan jatkaa ikivanhaa metsänkävijän perinnettä esimerkiksi vaeltamalla, marjastamalla tai sienestämällä. Samalla suurten puiden katveessa ihminen voi metsässä kohdata kauneutta, joka saa pysähtymäänja sekä hiljaisuutta, joka muualta on lähes täysin kadonnut, 

Toimintasuunnitelma 2024

Toiminta

Perinnemaiseman hoito

Aleksis Kiven museoidun syntymäkodin piha Aleksis Kiven syntymäkodin pihalla Nurmijärven Palojoella halutaan säilyttää pihan perinteinen…

Lue lisää

Nurmijärven Luonto ry:n säännöt

NURMIJÄRVEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Luonto ja kotikunta Nurmijärvi. Yhdistyksen…

Lue lisää